Přidej
aktualitu
Pestrá, o.p.s.
dozaznik_ergo.jpg
8.9.2023 | Celá ČR | Pestrá, o.p.s.

Dostupnost kompenzačních pomůcek a asistivních technologií

Moc vás prosíme o zapojení se do našeho dotazníkového šetření. Vyplnění vám zabere pouze několik minut vašeho času a pomůže nám rozšířit portfolio námi nabízených pomůcek.

Dotazník je zcela anonymní a je určen pro osoby se zdravotním postižením a jejich pečující. Součástí dotazníku je i základní sociální šetření týkající se oblastí, které neoddělitelně souvisí s pomůckami a jejich vhodným výběrem.

Výsledky dotazníku nám pomohou stanovit priority při pořizování nových pomůcek a technologií do nácvikové místnosti dle preferencí našich klientů a jejich blízkých. Zjistíme také, o jaké okruhy pomůcek mají naši klienti největší zájem a ty poté můžeme přednostně rozšiřovat.

Vyplněním dotazníku máte možnost ovlivnit dostupnost pomůcek v naší nácvikové ergoterapeutické místnosti, které si u nás můžete zdarma vyzkoušet, případně zapůjčit.

V neposlední řadě přispějete ke zvyšování kvality našich služeb. Více o naší ergoterapeutické nácvikové místnosti se dozvíte zde: https://www.pestra.cz/nacvikova_ergoterapeuticka_mistnost

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg