Přidej
aktualitu
foto k článku
Leták
6.11.2013 | Hlavní město Praha | Jiří Čeloud

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Studijní obor je otevřen jak pro uchazeče se specifickými potřebami,
tak pro zdravé.

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze otvírá nový studijní bakalářský a navazující magisterský obor v prezenční i kombinované formě. Studijní obor je otevřen jak pro uchazeče se specifickými potřebami, tak pro zdravé. Studijní obor je přístupný každému, kdo má kladný vztah ke sportu a po absolvování studijního oboru by rád pracoval v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

 

Studiem bakalářského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Studium je přístupno i osobám se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami.

Podmínky přijímacích zkoušek:

 

  • Přijímací řízení je dvoukolové.
  • +/ Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.
  • Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.
  • I. kolo přijímacích zkoušek:

                1. Talentová zkouška z atletiky

                2. Talentová zkouška z gymnastiky
                3. Talentová zkouška ze sportovních her
                4. Talentová zkouška z plavání

 

 

  • Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce k talentovým zkouškám.
  • II. kolo přijímacích zkoušek

                5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů

  • http://www.ftvs.cuni.cz/dokumenty/testObecne.pdf
  • Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.

 

Více informací na http://www.ftvs.cuni.cz/uchazeci/pro-uchazece-o-bakalarske-studium/441-tlesna-vychova-a-sport-osob-se-specifickymi-potebami.html

 

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png