Přidej
aktualitu
Bytové domy bez bariér
29.9.2021 | Celá ČR | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV

Bytové domy bez bariér

Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími. Žádosti ve druhé výzvě dotačního programu budou přijímány do 15. října 2021.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří odstraňování bariér v bytových domech 

Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu a maximálně 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu. 

Připraveno je téměř 120 milionů korun

Žádosti ve druhé výzvě dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj budou přijímány do 15. října 2021 do 12 hodin. Připraveno je téměř 120 milionů korun. 

„Těší nás, že je mezi žadateli o výzvu na odstraňování bariér tak velký zájem. Proto jsme se rozhodli ji letos vypsat ještě jednou. Pomáhat hendikepovaným spoluobčanům je totiž naší povinností. Věřím, že dotace pomohou přesně tam, kde je jich nejvíc zapotřebí,“  říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Uznatelné jsou výdaje na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu, pořízení výtahu, dále na demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu, demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty, přeložky inženýrských sítí, dopravu materiálu, uložení na skládce, revize a zkoušky, DPH z uznatelných položek s výjimkou té části DPH, u níž žadateli vznikne nárok na odpočet podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Oprávněným žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků nebo vlastník a spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.
 
Více informací naleznete ZDE

Zdroj: www.helpnet.cz, www.mmr.cz, www.pixabay.com 

Přidej komentář
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg