Přidej
aktualitu
foto k článku
29.3.2015 | Celá ČR | Vozejkov

Cenu Rafael obdržel projekt VozejkMap

Projekt České asociace paraplegiků - CZEPA obdržel cenu Nadace Vodafone Rafael. Slavnostně byla zástupci CZEPA předána na konferenci INSPO v Praze 28.3.2015.

V rámci konference INSPO obdržela Česká asociace paraplegiků – CZEPA v sobotu 28. března 2015 cenu Rafael. Byla jí udělena za projekt VozejkMap, mapu bezbariérových míst s navigací. Nadace Vodafone ji udělila poprvé, společně s finančním darem 300 000Kč. Ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal ji předal zástupci České asociace paraplegiků – CZEPA administrátorovi portálu VozejkMap Stanislavu Kubíkovi.

Oceněný projekt VozejkMap je databází bezbariérových míst nejen v ČR. Lze na ni přistupovat pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony nebo přes webové rozhraní www.vozejkmap.cz. Data do aplikace vkládají vozíčkáři a před zveřejněním jsou ověřována administrátorem portálu.  VozejkMap pomáhá vyhledat bezbariérová místa, ta je možno vyhledávat pomocí předdefinovaných filtrů, či zadaných textů. Díky GPS lokalizaci funguje k zadanému cíli také navigace a dává tím  vozíčkářům svobodu k pohybu také v neznámé lokalitě.

Rafael, cena Nadace Vodafone, je oceněním za využití informačních a komunikačních technologií (ICT) inovativním způsobem, s dopadem na zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.  Autorem fyzické podoby ceny je přední český sklářský akademický sochař Marian Karel. Ručně broušený skleněný válec z optického skla, v půli rozříznutý platinovou vrstvou, vytvořil sklářský výtvarník Jan Frydrych. Designový artefakt zrcadlí oku logo Ceny Nadace Vodafone Rafael, vypískované na vnějším plášti válce. Dokonale čistý, lesklý tvar vyzařuje nový rozměr a podle barvy pozadí předmětu nečekaně promítá i další barevná pojetí.


„Velmi si považujeme této ceny. Každým rokem aplikaci inovujeme a hledáme nové nápady, jak aplikaci VozejkMap dále rozvíjet. Aplikace doprovází vozíčkáře nejen na cestách, ale má sloužit také k tomu, ale vytáhla ven také ty, kdo si ještě díky špatným zkušenostem s bariérami na cesty vůbec netroufají,“ řekla ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA ředitelka Alena Jančíková, která je sama vozíčkářka. Rafael, cena Nadace Vodafone, byla udělena České asociaci paraplegiků  - CZEPA na 15. konferenci INSPO 28. března 2015 v Kongresovém centru Praha. Oceněným počinem za využití ICT a inovaci pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením byl odbornou porotou Nadace Vodafone zvolen projekt VozejkMap.
 

 
 
 
 
 
 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png