Přidej
aktualitu
koupelna
11.12.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

CZEPA vytrvale jedná o úhradách bílého programu, vše vypadá více než dobře, ale...

zatím nesdílíme optimismus NRZP ČR. V reakci na uveřejněné informace NRZP ČR č. 89 – 2019 (Bílý program konečně vyřešen) ze dne 11. 12. 2019 Česká asociace paraplegiků uvádí:

V posledních měsících proběhla opakovaná jednání mezi Komisí pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZČR (za účasti předsedy Komise prof. MUDr. Jiřího Beneše, Zdeňky Faltýnkové z pacientské organizace CZEPA a zástupci NRZP ČR), zdravotními pojišťovnami, zástupci MZČR včetně ministra Adama Vojtěcha, problematika se řešila i s premiérem Andrejem Babišem. Výsledkem je dohoda s pojišťovnami, které jsou připraveny dle nových metodik hradit jednotlivé produkty v 50% nebo i 100%. Záleží na tom, jak dodavatelé budou schopni splnit všechny zákonné požadavky pro zařazení „bílého programu“ do skupiny 11 kategorizačního stromu jako zdravotnické prostředky nekategorizované. Proběhnout však musí jednání dodavatelů se všemi pojišťovnami a dojít k podepsání vzájemných smluv o sdílení rizik. Následně vše musí schválit MZČR a teprve pak je možné produkty zaregistrovat na SÚKLu. Celý proces má své zákonné náležitosti a tudíž má své časové limity. S ohledem na aktuální informace z relevantních zdrojů proto nesdílíme optimistické předpoklady úhrad bílého programu od ledna 2020, jak uvádí ve své informaci NRZP ČR.

Plánované úhrady „bílého programu“ ze zdrojů MZČR či MPSV ČR jsou společným cílem více pacientských organizací a CZEPA je aktivním účastníkem jednání. Jakmile budeme mít k dispozici zaručené informace, ihned je zveřejníme.

 

NRZP ČR č. 89 – 2019 (Bílý program konečně vyřešen)

Zdroj: CZEPA, foto: pxhere.com

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg