Přidej
aktualitu
Jaké prostředky vynakládají státy EU na osoby se zdravotním postižením?
28.12.2020 | Zahraničí | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Jaké prostředky vynakládají státy EU na osoby se zdravotním postižením?

V roce 2018 členské státy Evropské unie (EU) vynaložily přibližně 276 miliard EUR na dávky pro osoby se zdravotním postižením. Jak si vedou jednotlivé členské státy?

Nejvyšší podíl výdajů na sociální ochranu vynaložených na dávky pro osoby se zdravotním postižením byl v roce 2018 zaznamenán v Dánsku (15,0 %), následovaném Estonskem (11,4 %), Lucemburskem (10,4 %), Chorvatskem (10,3 %) a Švédskem (10,0 %).

Naopak nejnižší podíl na dávky pro osoby se zdravotním postižením měla Malta (3,6 %), Řecko (4,1 %), Kypr (4,6 %) a Slovinsko (4,7 %).

Zdroj: Eurostat, foto:  Pixabay

Přidej komentář
paty_stupen_banner.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg