Přidej
aktualitu
foto k článku
21.8.2018 | Hlavní město Praha | Vozejkov

KONGRES ESCIF 2018 v Praze

8. – 10.8. spolupořádala CZEPA již třináctý ročník mezinárodního kongresu ESCIF

Foto zdroj: Archiv CZEPA

 

V termínu 8. – 10. srpna 2018 spolupořádala Česká asociace paraplegiků – CZEPA z.s. již třináctý ročník mezinárodního kongresu ESCIF (Europian Spinal Cord Injury Federation). Kongres proběhl v Clarion Congress Hotel Prague a jeho hlavním tématem byla Podpora peer a její jedinečné možnosti.

 

Projekt peer mentoringu, kde pomáhají zkušení vozíčkáři novým vozíčkářům po poškození míchy v adaptaci na život s postižením,  zahájila Česká asociace paraplegiků – CZEPA z.s. začátkem roku 2018. V tomto roce rovněž probíhá vzdělávání a sebezkušenostní rozvoj kandidátů na peer mentora v sídle asociace. Právě vzdělávání kandidátů je jedinečné v porovnání s ostatními členskými státy, kde projekt peer mentoring existuje již řadu let, ale pro výběr mentora často stačí dlouhodobá zkušenost se životem na vozíku.

 

Kongresu se zúčastnili zástupci z evropských asociací paraplegiků ze Švýcarska, Švédska, Dánska, Německa, Rakouska, Španělska, Velké Británie, Chorvatska, Finska, Itálie, Litvy, Nizozemí, Slovinska, Srbska, ale také z Bosny a Hercegoviny nebo Ukrajiny. Kromě prezentací k hlavnímu tématu proběhl v rámci kongresu také workshop na téma Peer podpora lidí po poranění míchy. Inspirací pro náš nový projekt budou dobré zkušenosti ze zemí jako např. Anglie, Švýcarsko, Finsko, Skotsko, Dánsko, Německo, Švédsko.

 

Organizace ESCIF sdružuje evropské asociace, které se zabývají spinální problematikou, společně usilují o takové zázemí pro vozíčkáře, aby se v co největším možném počtu a za přijatelných podmínek navraceli do běžného života. Díky sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni se České asociaci paraplegiků – CZEPA z.s. daří zvyšovat kvalitu života vozíčkářů také v ČR.

 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA z.s. velmi děkuje všem dárcům za podporu organizace kongresu, právě díky nim bylo možné kongres v Praze uskutečnit.

Přidej komentář