Přidej
aktualitu
foto k článku
plenum projektu
pracovní skupina "Kvalita života"
výhled z SPC
13.11.2014 | Zahraničí | Vozejkov

Kvalita života ve švýcarském Nottwilu

CZEPA spolupracuje na projektu ESCIF pro zlepšení kvality života po spinálním poranění

Zástupce České asociace paraplegiků – CZEPA, Tomáš Moravik, navštívil ve dnech 31.10. až 2.11.2014 švýcarské paraplegiologické centrum v Nottwilu - Swiss Paraplegic Centre (SPC).

 

 

Komplexní spinální péče je zde poskytována centrálně pro celé Švýcarsko, pacient si však může vybrat z dalších dvou menších zařízení. Péče ve Swiss Paraplegic Centre zpravidla začíná na jednom ze tří zdejších operačních sálů a pokračuje na JIP, které má zde kapacitu 10 míst. Následně je pacient centra umístěn až na 6ti lůžkovém pokoji -  podobně jako dalších 140 „kolegů“ se spinálním poraněním. V této fázi péče o spinálního pacienta je už plný prostor pro místní špičkovou fyzioterapii a ergoterapii, sociální poradenství, psychologickou péči i pracovní terapii v některé z dílen se širokým zaměřením (od sváření, hodinářství, truhlařiny až třeba po kancelářské práce). Smyslem ucelené rehabilitace je, aby člověk po spinálním poranění odcházel z centra do přizpůsobené domácnosti, vybaven potřebnými pomůckami a upraveným autem, s možností pokračovat ve studiu či práci.

 

Centrum v Nottwilu má také dva samostatné bezbariérové byty, do kterých se může klient centra na pár týdnů i s rodinou nastěhovat. Zjistí tak, co bude samostatný život bez podpory personálu obnášet, popřípadě co vše je třeba doma doladit. 

 

SPC bylo koncipováno tak, aby integrovalo "choďáky" s vozíčkáři. Proto veřejnost, nejen z okolí, v dané hodiny využívá místní atletický stadion, bazén, 2 tělocvičny, lékárnu nebo restauraci. 

 

European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF), jehož je CZEPA členem, zahájila v říjnu 2014 projekt "Úspěšná integrace lidí žijících se spinálním poraněním". Ten si klade za cíl pomoci jejím členským organizacím zahájit aktivity, které zajistí, že mají lidé po poranění míchy nejlepší možnosti se plně zapojit do společnosti. Pro tento účel bylo vytvořeno pět pracovních skupin, tvořených lidmi z členských organizací ESCIF z celé Evropy a hosty z Indie:

 

  • Vzdělání a placená práce
  • Sociální a volnočasové aktivity
  • Role v rodině
  • Kvalita života
  • Pomůcky pro mobilitu 

 

Tomáš Moravik, administrátor komunitního portálu Vozejkov, byl zvolen vedoucím skupiny zabývající se kvalitou života. Ta z tohoto abstraktního a všezahrnujícího termínu zúžila své zaměření na mentální a psychickou podporu a motivaci. Jejím cílem je tedy zodpovědět a přijít s konkrétními řešeními "Co mohou udělat členské organizace ESCIF, aby motivovaly populaci se spinálním poraněním k dosáhnutí nejvýšší možné úrovně kvality života“. Toto předpokládá několika měsíční průzkum, jak pole motivace a coachingu samotného, tak i fungování a postupů uplatňovaných v jiných zemích a daných organizacích. Tento průzkum teprve ukáže jak dále postupovat a jaké přístupy podpory lidí s poškozením míchy zvolit.

 

Projekt "Successful integration of people living with spinal cord injury" bude trvat do jara 2016.

 

Ačkoli je centrum zčásti vybudované již před čtyřiadvaceti lety, má přicházející návštěvník pocit, jako by to byly prostory nové.

 

 

foto: unilu.ch

Přidej komentář