Přidej
aktualitu
foto k článku
10.9.2018 | Hlavní město Praha | Vozejkov

Mezinárodní Den poranění míchy – 5. září 2018

I v roce 2018 se CZEPA připojila k programu, pořádanému při příležitosti SCI Day.

Také v roce 2018 se Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. připojila k programu, pořádanému při příležitosti mezinárodního Dne poranění míchy. Ten připadá každoročně na 5. září. Letos CZEPA ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s. připravila blok na téma domácí péče a asistence, aneb poskytování služeb na sociální-zdravotním pomezí.

 

V úvodním bloku vystoupila Mgr. et Mgr. Romana Jakešová s představením činnosti kanceláře Veřejného ochránce práv. Kancelář monitoruje naplňování práv osob se zdravotním postižením i místa, kde k porušování práv dochází, provádí výzkumy, vydává zprávy a doporučení. Paní Jakešová vyzvala přítomné, aby se neostýchali do kanceláře VOP své podněty podávat.

 

foto: Centrum Paraple, o.p.s.

 

Aktuálně nový projekt asociace CZEPA „Peer mentoring“ představila Petra Černá. V projektu, který je na tři roky podpořen grantem Evropské unie, vybraní lidé s poraněním míchy procházejí dlouhodobým školením, aby od podzimu t.r. poskytovali přímou pomoc a péči (nejen novým) klientům s poškozením míchy a jejich rodinám. S podporou peerů na regionální úrovni CZEPA počítá dlouhodobě.

 

foto: CZEPA

 

Činnost CZEPA v sociální oblasti představila sociální pracovnice Hana Sixtová. Poté navázala úvodním vstupem k tématu poskytování služeb na sociálně-zdravotním pomezí, ve kterém shrnula připomínky od klientů i výstupy nedávného dotazníku k tématu poskytování sociálních služeb.

 

foto: CZEPA

 

Centrum Paraple k tématu poskytování služeb na sociálně-zdravotním pomezí zpracovalo krátký film s výpověďmi uživatelů.

 

Přítomní hosté Mgr. Jan Vrbický (vedoucí Oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), Mgr. Michal Krč (Oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), Jitka Reineltová (zástupce Pacientské rady, poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví ČR), Mgr. Andrea Babišová (poslankyně Hnutí ANO, členka Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), Mgr. Ivana Cabrnochová (zastupitelka Prahy 10), Bc. Michal Prager, MBA (aktivista za práva osob se zdravotním postižením, kandidát Pirátské strany v komunálních volbách na Praze 14) krátce představili své zkušenosti s tématem poskytování sociálních a zdravotních služeb: Vláda ČR si v Programovém prohlášení stanovila za úkol vytvořit koncepci dlouhodobé péče s cílem podpory domácí péče; Pacientská rada při MZ ČR má svého zástupce v Meziresortní skupině (při jednáních mezi MZ ČR a MPSV ČR); MPSV ČR dlouhodobě připravuje novelu zákona o sociálních službách včetně témat financování služeb a zvýšení příspěvku na péči nejen u příjemců IV. stupně; tématu se věnuje i podvýbor zdravotně-sociálního pomezí PSP ČR; jednotliví zastupitelé prosazují změny v sociální oblasti na komunální úrovni.

 

foto: Centrum Paraple, o.p.s.

 

V diskuzi zazněla potřeba koordinátora služeb, aby se potřebným osobám se zdravotním postižením či pečujícím usnadnil přístup k informacím a tolik potřebným kontaktům. Dalším palčivým tématem byl nedostatek kapacity služeb, zejména při náhlé, okamžité potřebě péče. V tomto ohledu bylo ze strany MPSV ČR konstatováno navýšení finančních prostředků na sociální služby a dále doporučeno maximálně využít nabídku informací v Registru poskytovatelů sociálních služeb či u poradenských organizací, konzultovat kapacity služeb na příslušném krajském úřadě, případně poukazovat na problémy z praxe přímo na ministerstvu. Zaznělo i téma využití asistivních technologií při zajištění péče, nicméně technika nemůže plně nahradit lidský faktor a nepřináší okamžité řešení v případě selhání techniky. Zapojení zahraničních pracovníků v segmentu sociálních služeb se v praxi neosvědčilo, je žádoucí navýšení financí pro české pracovníky na trhu sociálních služeb, aby nebylo třeba hledat levnou pracovní sílu v zahraničí.

 

Diskuze byla bohatá a téma by si zasloužilo větší časový prostor. Nicméně jsme rádi, že setkání umožnilo poukázat na problémy z každodenního života osob s poškozením míchy, navázat kontakty důležité pro budoucí jednání. Byla deklarována snaha o legislativní změny, ty však jsou v dlouhodobém horizontu. Pro okamžité řešení potřeby optimální kapacity sociálních služeb je třeba ze strany osob se zdravotním postižením urgovat pracovníky krajských úřadů a v případě jejich nečinnosti i samotné MPSV ČR.

 

foto: CZEPA

 

Děkujeme všem hostům za účast na diskuzi. A všem přítomným účastníkům z řad uživatelů služeb na sociálně-zdravotním pomezí za sdílení osobních zkušeností.

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg