Přidej
aktualitu
dluhy.jpg
2.6.2023 | Celá ČR | Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Milostivé léto 2023

Milostivé léto je mimořádnou oddlužovací kampaní. Třetí milostivé léto by mělo probíhat od 1.7.2023 - 30.11.2023.

Milostivé léto je mimořádnou oddlužovací kampaní, která má vyjít vstříc dlužníkům, kteří nejsou schopni splácet své dluhy. Třetí milostivé léto by mělo probíhat v období od 1.7.2023 - 30.11.2023. Milostivé léto je tentokrát zaměřeno na dluhy u české správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu a Celní správy. Jde o dluhy především na sociálním pojištění, daních a pokutách. Tyto dluhy nejsou vymáhány soudními exekutory, proto se na ně předchozí Milostivá léta nevztahovala.

Finanční správa umožní dlužníkům požádat o mimořádné odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. Mimořádné odpouštění daně se vztahuje na tzv. příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny (tj. původního dluhu). Odpuštění by se mělo týkat úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně, nákladů na řízení včetně exekučních nákladů.

Odpuštění dluhů, které má dlužník u České správy sociálního zabezpečení se bude týkat především penále z dlužného pojistného a částky exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem.

Podmínkou pro odpuštění je, že dluh vznikl do 30.9.2022. Dále je třeba, aby dlužník požádal o odpuštění dluhu a také tento původní dluh splatil v rozhodném období, tedy mezi 1.7. a 30.11.2023. Tyto podmínky platí jak u dluhů na dani, tak u dluhů na sociálním pojištění.

Národní rada osob se zdravotním postižním ČR vydala k tomuto tématu informaci. Celé znění najdete ZDE. Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR může být nápomocna při administraci využití institutu Milostivého léta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu k Milostivému létu - zprávu najdete ZDE.

Zdroj: NRZP ČR, MPSV; Fotozdroj: Pixabay

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg