Přidej
aktualitu
survival-3580200_1280.png
2.3.2021 | Celá ČR | Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Mimořádná okamžitá pomoc COVID-19

Ocitli jste se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi bez prostředků, a nemůžete tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit
náklady spojené s bydlením? Zkuste zažádat o dávku MOP COVID-19.

Co je MOP COVID-19 a kde o tuto dávku žádat?

Jedná se o rychlou pomoc v nouzi na úhradu nezbytně nutných nákladů na živobytí, kterou poskytuje Úřad práce ČR dle místa Vašeho bydliště.

Na co lze MOP COVID-19 poskytnout?

 • na nákup jídla
 • na ošacení
 • na nákup hygienických potřeb
 • na úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu
 • na hypotéku
 • na služby spojené s telefonem či internetem
 • nově na ochranné prostředky dýchacích cest  (max. částka je ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc)

Na co nelze MOP COVID-19 poskytnout?

 • na úhradu léků
 • na splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním

Kdo může o dávku žádat?

Kdokoli, kdo se kvůli epidemii COVID-19 dostal do finančních problémů a má potíže s úhradou základních výdajů. 

Co je třeba k žádosti o MOP COVID-19 doložit?

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, email a číslo občanského průkazu)
 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou)
 • Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci jako je např.: (potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu); aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných; smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků; doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií; doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku; další relevantní doklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádám)

MOP COVID-19 je dávkou nenárokovou, nárok a výši MOP COVID-19 (stále jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi) ovlivňuje jen příjem (započítává se pouze z 50 %) a dostupná finanční hotovost. Při posuzování žádosti se bere v potaz příjem všech členů společné domácnosti.

Žádost a vzor vyplněného formuláře naleznete ZDE.

Jak vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předáte Úřadu práce ČR?

 • elektronicky – datovou schránkou, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), po dobu nouzového stavu uvedené v závorce neplatí
 • poštou
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR)

Více informací o dávce MOP COVID-19 naleznete ZDE a ZDE.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR

Fotozdroj: Pixabay 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg