Přidej
aktualitu
Vozejkov - Navýšení ceny za asistenční služby. Hlasujte proti!
1.4.2021 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Navýšení ceny za asistenční služby. Hlasujte proti!

Hlasujeme proti poslaneckému návrhu novely zákona o sociálních službách, který zvyšuje platby za sociální služby, aniž by uživatelům těchto služeb zvýšené náklady kompenzoval. Nenadávejme, konejme, než bude pozdě.

Ve Sněmovně prošla prvním čtením novela zákona o sociálních službách která, pokud bude přijata, představuje reálné zhoršení dostupnosti pomoci pro každého z nás. Ano, opravdu se to týká nás všech. Nejsou nemocní jen hendikepovaní a senioři. I když je samozřejmé, že v jejich případě bude dopad plánovaných změn nejcitelnější. Novela zákona, mimo jiné, počítá s 20% navýšením maximálních cen za sociální služby.  

 

Proč byl vznesen požadavek na navýšení ceny?

Především provozovatelé některých sociálních služeb po této změně volají již dlouho. Stěžují si na rostoucí náklady, inflaci i další faktory. Neoddiskutovatelný fakt, s kterým nelze nesouhlasit. Ale proč jej mají kompenzovat jedni z nejchudších?

 

Ostudná výše invalidních důchodů a nespravedlivá valorizace

Osobní asistenci nejčastěji využívají seniorští a invalidní důchodci. Dle statistické ročenky ČSSZ za rok 2019 průměrná výše invalidního důchodu ve III. stupni dosahovala 11 905 Kč. Již tak nízké, nestyďme se říci ostudné, částky navíc nedosahuje ani 58 % pobíratelů. Situaci neřeší ani zákonem nařízená valorizace. Naopak. Systém procentuálního navýšení nůžky ještě více rozevírá. Takže si to shrňme. Ti, jejíž příjmy nedosahují ani minimální mzdy mají řešit ekonomický propad provozovatelů ústavních zařízení.

 

Všichni chceme svobodně žít

Příspěvek na péči, bez ohledu na jeho stupeň, není klasickým příjmem. Jde o sociální dávku, která dopomáhá k samostatnému životu mimo ústavní zařízení.  Navýšení ceny osobní asistence o dvacet procent ve svém důsledku znamená návrat některých vozíčkářů do ústavu. Tedy odnětí svobody pro další hendikepované. V plánu je totiž navýšení ceny za hodinu osobní asistence, valorizace příspěvku na péči, odpovídající tomuto zvýšení, již nikoli. V této souvislosti často zaznívá, že zdražení je možné, protože důchody jsou pravidelně valorizovány. Jde o argument nesmyslný a svědčící o neznalosti problematiky. Jak už bylo zmíněno výše, jde o dvě rozdílné sociální dávky, obě navíc silně podfinancované, se zákonem danou možností využití.

 

Nenadávejme, konejme! Než bude pozdě!

Internet i sociální sítě již mnohokrát prokázali svoji sílu. Připojte se k online petici a Hlasuje proti. Sdělte nám, co pro vás osobně znamená navýšení ceny za osobní asistenci. Seznamte se situací své přátele, i ty chodící a díky bohu zdravé. I oni můžou pomoci, jeden podpis dokáže velké věci!

 

Připojte se k online petici Hlasujeme proti a šiřte ji dál.

 

 

Zdroj: redakce, hlasujemeproti.czStatistické ročenky - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) foto: Demonstrace proti zdražování sociálních služeb – Asistence o.p.s.

Přidej komentář
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg