Přidej
aktualitu
img_5013a.jpg
8.11.2023 | Celá ČR | Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

Odškodnění zranění po dopravní nehodě

Jak na odškodnění zranění při dopravní nehodě? V tomto článku se pokusíme vysvětlit tuto složitou problematiku.

Právo na odškodnění

 

Právo na odškodnění za zranění při autonehodě vzniká poškozenému, který autonehodu výlučně nezavinil. Jedná se tak nejčastěji o poškozeného řidiče, spolujezdce, chodce a další účastníky nezaviněné dopravní nehody. 

 

Pokud utrpíte zranění při dopravní nehodě, je nutné zavolat policii a zajistit si potvrzení o účasti na dopravní nehodě, které obsahuje základní informace pro pojišťovnu, se kterou se následně řeší odškodnění újmy na zdraví.

 

Kde a kdy žádat odškodnění


Odškodnění po dopravní nehodě je praktické žádat u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se o rychlejší řešení než uplatnění odškodnění přímo u viníka nehody. Viník nehody se totiž stejně řídí pokyny pojišťovny a přeposílá uplatněné náhrady, takže je pak proces odškodnění pomalejší.

 

Řada poškozených zraněním při dopravní nehodě se mylně domnívá, že odškodnění může řešit až po ukončení léčby nebo pracovní neschopnosti. Poškození jsou však oprávněni žádat každou náhradu odškodnění v jiný časový okamžik (například bolestné již po prvotní hospitalizaci, kdy případné budoucí operace lze snadno řešit doplatkem bolestného). Ušlý výdělek lze odškodňovat průběžně a zálohově.

 

Jaké odškodnění lze žádat

 

Odškodnění dopravních nehod představuje řešení řady náhrad za poškozené zdraví, a to zejména:

  • Bolestné je forma náhrady především za fyzické bolesti (a určité duševní strádání), která se často uplatňuje jako první po dopravní nehodě.
  • Náhrada léčebných výdajů je dalším náhradou, kterou lze odškodnit. Děje se tak až po skutečném vynaložení nákladů. Zraněný má právo na proplacení účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s léčbou. To zahrnuje například nákupy léků, zdravotních pomůcek nebo fyzioterapeutické léčby.
  • Náklady na dopravu do zdravotnických zařízení lze uplatnit okamžitě po cestě. Týká se to jak cestování veřejnou dopravou, tak i vlastním vozidlem.
  • Náhrada za péči o osobu nesoběstačnou je další náhradou, a to až po ukončení péče nebo v průběhu dlouhodobé péče. 
  • Ušlý výdělek lze řešit u zraněného zaměstnance nebo OSVČ (ačkoliv neměla OSVČ vystavenou neschopenku).
  • Kompenzace za ztížení společenského uplatnění je možná, pokud má poškozená osoba dlouhodobé zdravotní komplikace, které jsou spojené s autonehodou. Tuto formu odškodnění lze obvykle požádat až po uplynutí jednoho roku od úrazu, kdy se relativně stabilizuje zdravotní stav.

 

Každý případ je individuální a někdy lze žádat i další náhrady.

 

Bolestné a ztížení společenského uplatnění

 

Bolestné představuje formu odškodnění, která je určena k náhradě nemateriální škody vzniklé po dopravní nehodě. Bolestné má za cíl zmírnit fyzické a psychické utrpení. Výše odškodnění bolestného se hodnotí pomocí bodů dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Každému zranění je přidělen určitý počet bodů. Hodnota jednoho bodu se každoročně mění. V roce 2023 je hodnota jednoho bodu pro bolestné po dopravní nehodě stanovena na 403,53 Kč. Bolestné je možné žádat už po prvním lékařském vyšetření nebo propuštění z nemocnice. Není nutné čekat na ukončení léčby nebo pracovní neschopnosti.

 

Pro představu uvádíme několik konkrétních příkladů základní výše odškodnění bolestného:

 

Zranění

Počet bodů

Výše odškodnění při dopravní nehodě

Těžký otřes mozku

60

24.212,- Kč

Vymknutí kyčle

120

48.424,- Kč

Drtivé poranění kolena

200

80.706,- Kč

 

Po uplynutí jednoho roku od dopravní nehody může oběť autonehody obvykle zažádat o náhradu za trvalé zdravotní komplikace, pokud dlouhodobě přetrvávají. Jedná se o ztížení společenského uplatnění. Hodnocení je prováděno podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. 

 

Formuláře pojišťovny

 

Pojišťovna poškozenému často pošle formulář k určení částky odškodnění bolestného, který zraněný předá svému lékaři k vyplnění. Ošetřující lékaři běžně nebývají dostatečně proškoleni v určování výše bolestného dle Metodiky Nejvyššího soudu.  Často se pak stává, že ošetřující lékař opomene uvést určitou položku zranění nebo body za operační zákroky, což může vést k neúplnému nebo nesprávnému vyplnění formuláře. V důsledku toho může zraněná osoba obdržet menší odškodnění, než na jaké má právo.

 

Pro vyřešení tohoto problému je vhodné obrátit se na znalce v oblasti zdravotnictví, který se specializuje na stanovení nemateriální újmy na zdraví. Takový znalec je schopen vypracovat podrobný znalecký posudek, který přesněji odráží skutečný rozsah zranění a následků. Většina pojišťoven uznává tento znalecký posudek jako oprávněný výdaj a náklady na něj obvykle uhradí.

 

Pozor na trestní řízení vůči viníkovi

 

V případech, kdy dojde k vážnému zranění, je často zahájeno trestní řízení proti osobě odpovědné za nehodu. V rámci odškodnění je důležité trestnímu řízení věnovat patřičnou pozornost a být v něm určitým způsobem aktivní. Jakékoli určení spoluodpovědnosti zraněného v trestním řízení může totiž komplikovat proces odškodnění od pojišťovny viníka. To v praxi často vede ke snížení výše odškodnění.

 

Někdy se stane, že viník nehody nabídne zraněné osobě dodatečnou finanční kompenzaci k již stanovenému odškodnění. V takovém případě doporučujeme uzavřít s viníkem písemnou dohodu, která jasně specifikuje, že tato finanční kompenzace je nad rámec odškodnění z povinného ručení. Pokud by se tak nestalo, pojišťovna by mohla tuto částku odečíst od výsledného odškodnění.

 

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

právníci projektu www.odskodneninehody.cz

 

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png