Přidej
aktualitu
grasp-933139_1920.jpg
29.7.2022 | Celá ČR | Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Příspěvek pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci

Osoby, které využívají přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci mají možnost zažádat o dávku mimořádné okamžité pomoci.

Na základě informací poskytnutých NRZP ČR a MPSV, bychom rádi informovali osoby, které využivají přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačku, oxymetr prstový, manometr, ambuvak) a nemají dostatek financí na pokrytí s tím souvisejících zvýšených výdajů na elektrickou energii, že můžou požádat o dávku tzv. mimořádné okamžité pomoci.

Na základě § 2, odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi lze poskytnout osobě mimořádnou okamžitou pomoc na základě tzv. jiné události. Jedná se o událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít a v důsledku toho je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb.

Kde o dávku mohu požádat? Na jakém základě je posuzován nárok?

Žádost o výše uvedenou dávku, se podává na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky ÚP ČR, kde žadatel bydlí nebo se skutečně zdržuje. Žádost naleznete ZDE.

Při hodnocení nároku jsou zvažovány příjmy, sociální a majetkové poměry žadatele, případně osob s ním společně posuzovaných, nicméně k těmto skutečnostem by se mělo "pouze" přihlížet. Pro celkové posouzení potenciálu žadatele řešit situaci vlastními silami budou individuálně zohledňovány všechny důvodné a povinné výdaje osoby nebo osob společně posuzovaných. Předpokladem pro získání dávky je i fakt, že přístrojové vybavení bylo osobě "indikováno" a je zapůjčeno zdravotní pojišťovnou, což lze prokázat např. potvrzením zdravotní pojišťovny.

Pokud na dávku vznikne nárok, jaká může být její výše?

Dle vyjádření paní náměstkyně pro řízení sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek MPSV Ing. Ivy Merhautové, MBA je možné, aby osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci, požádaly Úřad práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc a tato pomoc by měla být přiznána ve výši 2 000Kč za jeden měsíc, přičemž by v těchto případech bylo možné, aby dávka byla poskytnuta na dobu tří měsíců, to je do výše 6 000 Kč. Takto je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc opakovaně 1x za tři měsíce až do doby, než bude vyřešena odpovídající systémová podpora.

Může za mě někdo dávku vyřídit?

O dávku mimořádné okamžité pomoci je možné požádat i na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena, popř. prostřednictvím opatrovníka ve smyslu příslušných ustanovení správní řádu. Tiskopis plné moci je k dispozici ZDE.

Odkaz na plné znění informace poskytnuté NRZP ČR je možné dohledat ZDE.

Zdroj: NRZP ČR, MPSV; Fotozdroj: Pixabay

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg