Přidej
aktualitu
uctovani.jpg
20.7.2020 | Celá ČR | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Neoprávněné účtování sociálních služeb

Osobní asistence účtovala klientovi čas administrativy. CZEPA vyžádala stanovisko z úřadu ombudsmana. Co je účtovaný "čas nezbytný k zajištění úkonu"?

Na pracovnice odborného sociálního poradenství asociace CZEPA se obrátil klient, který začal čerpat službu osobní asistence u místního poskytovatele sociálních služeb. S odvoláním na oficiální ceník služby byl klientovi účtován nejen čas, který u něj osobní asistentky trávily přímým poskytováním pomoci, ale také "čas nezbytný k zajištění úkonu", v tomto případě "čas, který pracovníci stráví se zapisováním v kanceláří, předáním informací a přípravou" (jak klientovi zdůvodnili sami pracovníci služby). Kromě částky 130 Kč/hodinu přímé péče byl klientovi účtován čas 45 minut/jedno setkání právě administrativních úkonů. Ve výsledku tak k 8 hodinám přímé péče (osobní asistence za 130 Kč/hod.) služba účtovala navíc 6 hodin (8x45 minut x 130 Kč) času nezbytného k zajištění úkonů.

Sociální pracovnice asociace CZEPA se obrátila s žádostí o konzultaci na pracovníky Úřadu veřejného ochránce práv. Sdělení úřadu obsahuje vyjádření: "V tomto ohledu bylo konstatováno, že základní činnosti prováděné v rámci poskytování sociální služby spočívají v přímé práci s klienty. Ačkoli se zajištěním těchto činností pochopitelně souvisí řada nákladných aktivit (např. administrativa, personální práce, školení, výcvik asistentů apod.), samotným úkonem, jehož provedení by mělo být službou účtováno, je právě až výsledný čas strávený s klientem.  V souladu s vyhláškou může pak služba klientovi účtovat i čas nezbytný k zajištění úkonu. Ten je však nutný chápat jako bezprostřední přípravu, nachystání pomůcek, ohřátí jídla před jeho podáním apod. (tj. to, co je potřeba v širším slova smyslu spojit s úkonem samotným). V této souvislosti tudíž platí, že čas sloužící k provedení administrativy není časem nezbytným k zajištění úkonu, služba ho tedy nemůže klientovi účtovat navíc. Zvýšené náklady za administrativu není v případě Vašeho klienta možné ani zakalkulovat do hodinové sazby za asistenci, poněvadž klientovi je již účtována maximální možná cena (130 Kč/hodinu), kterou služba už nemůže nijak navyšovat."

 

Foto zdroj: Michal Jarmoluk z Pixabay 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg