Přidej
aktualitu
foto k článku
9.12.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Uznání snížení limitu na léky. Podmínky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra

Od 1. ledna 2020 bude limit na úhradu léků pro lidi s přiznanou invaliditou III. stupně snížen na 500 Kč. Jaké podmínky si stanovila Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra?

Ustanovení o snížení limitu z titulu invalidity se týká pojištěnců, kteří mají:

  • přiznaný invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity
  • přiznaný druhý stupeň invalidity bez výplaty důchodu
  • přiznaný třetí stupeň invalidity bez výplaty důchodu
  • Ustanovení o snížení limitu z titulu invalidity se netýká pojištěnců, kteří mají přiznán starobní důchod (v tomto případě je rozhodující věk)

 

Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra je třeba doložit:

  • kopii rozhodnutí o přiznání tohoto důchodu
  • Pokud je pojištěnec zařazen ve třetím stupni invalidity, ale důchod pro tuto invaliditu mu nebyl přiznán, předloží kopii posudku o posouzení zdravotního stavu. Stejně je tomu, pokud došlo k přiznání druhého stupně invalidity.

 

K doložení postačuje prostá kopie uvedených rozhodnutí a posudků, není vyžadována ověřená kopie. K doložení stupně invalidity nejsou dostačující potvrzení ZTP a ZTP/P.

Doklady pošlete na níže uvedený email. Nezapomeňte uvést číslo účtu.

 

Kontakt a podrobnější informace: web: zpmvcr.cz ,Telefon: 844 211 211, Email: info@zpmvcr.cz

 

Informace ověřovány k datu vydání článku.

 

Zdroj: redakce, Obrázek: mineralfit.cz

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg