Přidej
aktualitu
volby
volby
16.9.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

AKTUALIZOVÁNO: Volby CZEPA 2020 i řádná valná hromada proběhnou elektronickou formou

Řádná valná hromada České asociace paraplegiků - CZEPA proběhne elektronickou formou, stejně tak volba i změna stanov. Výsledky budou zaslány emailem s odkazem na web, kde volby budou probíhat.

„Česká asociace paraplegiků odvádí úžasnou práci… a také si zaslouží kvalitní, ve věci zainteresované předsednictvo“, uvedl David Lukeš, jednatel asociace CZEPA. Letošní rok je ve znamení voleb – do předsednictva (členové volí 4 kandidáty) a do revizní komise (členové volí 3 kandidáty).

Současně mohou členové nominovat kandidáty z řad „osobností/podporovatelů“, kterými zvolené předsednictvo doplní svůj tým do celkového počtu 7 členů. Volby proběhnou elektronicky v průběhu října 2020. Dne 23. 10. 2020 se ELEKTRONICKOU FORMOU uskuteční valná hromada s vyhlášením výsledků voleb. Chcete podpořit činnost České asociace paraplegiků – CZEPA? Kandidujte a nominujte. Děkujeme za Váš zájem.

 

INSTRUKCE K REALIZACI VOLEB

Letošní volby předsednictva a revizní komise proběhnou zhruba 10 dní před konáním valné hromady elektronickým způsobem a pro členy, kteří nemají email a přístup k internetu, i korespondenčním způsobem.

Podle platných stanov je předsednictvo voleno na období čtyř let. Má sedm členů, je složené ze čtyř členů zvolených ve volbách (které volí valná hromada = členové CZEPA). Tito čtyři zvolení členové poté volí zbývající tři členy z navržených kandidátů (podporovatelů asociace), které mohou do funkce navrhnout i členové CZEPA. Cílem tohoto procesu je, aby bylo garantováno složení předsednictva jak ze strany členů asociace, osob po poškození míchy, ale současně možnost členství a výkonu role předsednictva pro externí podporovatele, mecenáše, osoby, které bez ohledu na svůj zdravotní stav mohou činnost asociace významně podpořit.

Kontrolním a revizním orgánem je revizní komise, která má tři členy, volené valnou hromadou (členskou základnou) na dobu čtyř let.

 

HARMONOGRAM VOLEB včetně přípravné fáze:

  • 1. 7. – 15. 9. 2020 zaslání kandidatury:
    • do předsednictva
    • do revizní komise
    • návrhy na tři členy předsednictva (podporovatele asociace)
  • Začátek října 2020 – zveřejnění, představení kandidujících osob
  • 14.–20. 10. 2020 – elektronické a korespondenční volby čtyř členů předsednictva a tří členů revizní komise valnou hromadou
  • 23. 10. 2020 – Valná hromada – ONLINE vyhlášení výsledků čtyř členů předsednictva a tří členů revizní komise, projednání změny stanov, diskuze a hlasování

 

1) VÝZVA PRO KANDIDÁTY NA MÍSTA ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA:

Od členů předsednictva asociace CZEPA se očekává aktivní přístup ve vztahu k předmětu činnosti, materiálnímu a finančnímu zajištění, kontaktů na další možné podpory tak, aby byl potenciál činnost asociace udržet a nadále rozvíjet.

Máte-li zájem kandidovat na místo člena předsednictva asociace CZEPA, vyplňte v termínu 1. 7.–15. 9. 2020 elektronický formulář kandidatury. Formulář obsahuje údaje (1) jméno, příjmení, věk kandidáta a místo pobytu, (2) představení kandidáta – max. 100 slov, (3) vize rozvoje asociace a konkrétní návrhy, jak může kandidát k rozvoji CZEPA přispět, (4) aktuální kontakt (tel., e-mail).

 

2) VÝZVA PRO KANDIDÁTY NA MÍSTA ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE:

Revizní komise kontroluje účelnost a efektivitu využívání majetku CZEPA, činnost orgánů, vedení účtů, evidenci finančních prostředků a majetku.

Máte-li zájem kandidovat na místo člena revizní komise asociace CZEPA, vyplňte v termínu 1.7.–15. 9. 2020 elektronický formulář kandidatury. Formulář obsahuje údaje (1) jméno, příjmení, věk kandidáta a místo pobytu, (2) představení kandidáta – max. 100 slov, (3) aktuální kontakt (tel., e-mail).

 

3) MOŽNOST NOMINACE KANDIDÁTA NA POZICI TŘÍ ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA („OSOBNOSTÍ, PODPOROVATELŮ, MECENÁŠŮ“):

Valnou hromadou zvolení čtyři členové předsednictva následně volí zbývající tři členy předsednictva. Tato kandidátka je otevřena všem, kteří mohou ze své pozice, zkušeností a navázaných kontaktů aktivně a efektivně podpořit činnost asociace.

Znáte-li kandidáta, který bude podle Vašeho názoru schopen a ochoten osobním nasazením činnost asociace CZEPA podpořit, předjednejte s ním jeho možnou kandidaturu a do termínu 1. 7.–15. 9. 2020 vyplňte elektronický nominační formulář. Formulář obsahuje následující údaje: (1) jméno, příjmení kandidáta, (2) jeho pozice, funkce, představení možného přínosu pro asociaci CZEPA, (3) aktuální kontakt na osobu, která je nominována (tel., e-mail), (4) aktuální kontakt na osobu, která tuto nominaci vypisuje (tel., e-mail).

 

VOLBA ČLENŮ BEZ E-MAILU

Členové, kteří nemají e-mail, budou o přípravě a průběhu voleb informováni korespondenční formou (zaslání výzvy ke kandidatuře, kandidátní a volební listiny). 

 

Vážení členové České asociace paraplegiků – CZEPA,

v pátek 23. října 2020 proběhne ELEKTRONICKOU FORMOU řádná valná hromada našeho zapsaného spolku a s ní spojené volby do předsednictva a revizní komise. Na programu valné hromady bude mimo informace o činnosti organizace navržena i úprava stanov pro zjednodušení provozních záležitostí a volené části předsednictva v souladu s platnými stanovami.

Rád bych Vás tímto vyzval ke kandidatuře do předsednictva zapsaného spolku a pevně věřím, že se podaří poskládat opět akceschopné předsednictvo, které bude důstojně hájit zájmy našich členů. Česká asociace paraplegiků odvádí úžasnou práci při hájení zájmů osob s poškozením míchy, ať už jednotlivců prostřednictvím sociálních pracovnic v rámci odborného sociálního poradenství, nebo připomínkováním legislativy, či zasedáním v odborných organizacích, jakými jsou zejména Pacientská rada Ministerstva zdravotnictví ČR a Česká společnost pro míšní léze ČLK JEP. Mimo tyto stěžejní činnosti realizuje asociace i mnoho dalších, ne méně důležitých projektů, jako projekt peer podpory, startovacího bydlení, tréninkových pracovišť Hvězdného bazaru apod. Za to vše zasluhují zaměstnanci CZEPA obrovský obdiv a uznání a také si zaslouží kvalitní, ve věci zainteresované předsednictvo.

Budeme se těšit na zaslané kandidatury. Instrukce naleznete níže.

Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na Vás na podzim.

Srdečně

David Lukeš, jednatel CZEPA

 

Zdroj: CZEPA, foto: https://pixabay.com

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png