Přidej
aktualitu
foto k článku
21.10.2013 | Celá ČR | CZEPA

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Co dělat v případě nepřístupnosti volební místnosti pro osoby na vozíku?

Pokud školy a úřady, kde jsou nejčastěji umístěny volební okrsky, nejsou vybaveny bezbariérovým vstupem či alespoň plošinou, mohou vozíčkáři požádat obecní úřad a v době voleb volební komisi o to, aby mohli hlasovat mimo volební místnost.

 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Další informace o způsobu hlasování naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-na-uzemi-ceske-republiky-ve-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-konanych-ve-dnech-25-a-26-rijna-2013.aspx

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png