Přidej
aktualitu
wheelchair-3105017_960_720.jpg
21.6.2021 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Zaměstnání a invalidita. Co se vyplatí vědět!

Pokud vám byl přiznán invalidní důchod, je téměř jisté, že nebude stačit na pokrytí vašich osobních potřeb. Přivydělat si sice můžete, ale za určitých podmínek.

Invalidní důchod

Invalidní důchod je druh sociální dávky, kterou má pod sebou česká správa sociálního zabezpečení. Jde o kompenzaci pro osoby, které jsou invalidní a z hlediska zdravotního stavu nemůžou v práci fungovat na plný výkon.

Existují tři druhy invalidity, z čehož každý vyjadřuje, o kolik danému poživateli důchodu klesla práceschopnost:

Invalidita prvního stupně

pokles o 35 % až 49 %

Invalidita druhého stupně

pokles o 50 % až 69 %

Invalidita třetího stupně

pokles o 70 % a více

Míru poklesu pracovních schopností a stupeň invalidity určuje posudkový lékař na OSSZ.

Invalidní důchod a zdravotní pojištění

Osoby v invalidním důchodu jsou státními pojištěnci, což znamená že zdravotní pojištění za ně hradí stát. Pokud by začaly vykonávat práci, která zakládá účast na pojištění, bude jim zdravotní odváděno i ze mzdy. Pokud by práci vykonávaly u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, budou mít nárok na odpočet pojistného na zdravotní pojištění.

Invalidní důchod a sociální pojištění

Osoby v invalidním důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně nejsou v rámci dávky sociálně pojištěny. Invalidní důchod se pak do náhradní doby pojištění pro nárok na starobní důchod počítá, až když je pro invaliditu třetího stupně. Tato náhradní doba pojištění se však počítá jen z 80 %.

Invalidní důchodce a pracovní možnosti

Výši invalidního důchodu (nejčastěji ani pro invaliditu třetího stupně) nelze z hlediska výše příjmu srovnávat s výplatou ze zaměstnání. Invalidní důchod pro první a druhý stupeň nejčastěji činí jen pár tisíc měsíčně a i když se výše dávky každoročně zvyšuje, poživatel bez jakýchkoliv dalších příjmů nemá moc šancí vyžít. Právě kvůli tomu a nulovému sociálnímu pojištění pro osoby invalidní v prvním a druhém stupni je nejčastěji nutné zajistit další příjem.

Invalidita, výše výdělku a druh pracovní smlouvy

Zákonem není výdělek invalidních důchodců nijak limitován, resp. nepřihlíží se k němu. To samé platí i pro druh pracovní smlouvy, na kterou si invalidní osoba přivydělává. U osob v prvním a druhém stupni je navíc vhodné volit takovou smlouvu, která zakládá účast na sociálním pojištění. Omezeni není ani v podnikání. Protože došlo k poklesu práceschopnosti, nikoliv k jejímu úplnému zmizení, lze zbytek pracovního potenciálu využít. To platí i v případě třetího stupně.

Jak pracovat v invalidním důchodu?

Jedinou věcí, která vás bude při práci v invalidním důchodu omezovat, bude váš zdravotní stav. Je nutné volit zaměstnání přiměřené zdravotnímu stavu, následkům úrazu, zdravotnímu postižení apod. Nejčastěji jde o zaměstnání, kde budou menší požadavky na tělesné, duševní a smyslové schopnosti na základě důvodu, kvůli kterému byla invalidita přiznána. To se dle ČSSZ může do praxe promítnout např. tím, že daná osoba vymění zaměstnání za méně náročné, popř. si zvolí kratší pracovní úvazek.

O tom, zda může invalidní důchodce vykonávat vybrané zaměstnání, navíc rozhoduje i poskytovatel pracovně-lékařských služeb v rámci zdravotní prohlídky.

Zdroj: www.finance.cz, www.mpsv.cz, www. unsplash.com 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg