Přidej
aktualitu
plna-moc.jpg
8.4.2019 | Celá ČR | CZEPA

Zastupování jinou osobou v řízení o dávkách na Úřadu práce

Jak vyřešit situaci, kdy je třeba podat k vyřízení žádosti na Úřadu práce a oprávněná osoba je krátce po změně zdravotního stavu hospitalizovaná v nemocnici?

Řešíte situaci, kdy Vy či osoba Vám blízká je krátce po změně zdravotního stavu hospitalizovaná v nemocnici a je třeba podat žádosti na Úřadu práce? Nejčastěji se jedná o vyřízení žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P), příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči či příspěvek na zvláštní pomůcku aj..

Po dobu hospitalizace mají klienti obvykle omezenou možnost přijímat a vyřizovat korespondenci a to například z důvodu poruchy jemné motoriky (z důvodu ochrnutí někteří klienti nejsou schopni písemné komunikace – nejsou schopni se podepsat) a tím i možností písemného projevu.  Jsou to pak obvykle rodinní příslušníci, kteří v jejich zájmu žádosti podávají. Žádosti by měly být ze strany Úřadu práce přijímány na základě plné moci k vyřizování těchto dávek.

Na základě problémů, které slýcháme od našich klientů, jsme požádali o oficiální vyjádření Generální ředitelství Úřadu práce, jak v této situaci postupovat, ze kterého citujeme.

"Dle správního řádu § 33 zákona č. 500/2007 Sb. si jakýkoliv účastník řízení může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. Plná moc nemusí být notářsky ověřená. 

V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Zmocnění může být uděleno:

  • k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení
  • pro celé řízení
  • pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu – podpis na plné moc musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu

V případě, když se účastník nemůže zastupovat sám a nemá ani zástupce, může Krajská pobočka Úřadu práce ustanovit pro řízení o příspěvku opatrovníka."

V případě dalších otázek můžete využít služeb odborného sociálního poradenství CZEPA, z.s.., mobil: 775 980 952, e-mail: czepa@czepa.cz.

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg