Přidej
aktualitu
Zdeňka Faltýnková jmenována do Pacientské rady
Foto: Archivní záběry z jednání Pacientské rady
Foto: Archivní záběry z jednání Pacientské rady
Foto: archiv Česká asociace ergoterapeutů
5.1.2022 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Zdeňka Faltýnková jmenována do Pacientské rady

Pacientská rada je poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací fungující jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. A právě hlasem pacientů po poranění míchy se až do roku 2025 stala spinální specialistka asociace CZEPA Zdeňka Faltýnková.

Noví členové Pacientské rady

Dne 10.12.2021 jmenoval, dnes již bývalý ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, nové členy Pacientské rady, která bude mít funkční období až do 10. 12. 2025

Pacientská rada jporadním orgánem ministra zdravotnictví a jejím cílem je zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu. To probíhá např. připomínkováním různých zákonů, vyhlášek, strategií a dalších důležitých dokumentů, které se týkají pacientů, navrhováním změn či účastí zástupců Pacientské rady v různých pracovních skupinách na Ministerstvu zdravotnictví. Pacientská rada zasedá min. čtyřikrát ročně. Ke své činnosti může zřizovat pracovní skupiny složené ze zástupců pacientských organizací a externích odborníků. 

Zdeňka Faltýnková jmenována do Pacientské rady

Zdeňka Faltýnková je známá spinální specialistka, fyzioterapeutka a ergoterapeutka, která se celý profesní život věnuje tématu spinálních pacientů a dalších pacientů s poruchou mobility. Loni získala Zdeňka prestižní ocenění Rady ergoterapeutů evropských zemí za mimořádný přínos oboru ergoterapie v rámci evropského regionu. Prezidentka České asociace ergoterapeutů ve svém projevu k udělení evropské ceny Fellowship Awards mimo jiné na adresu Zdeňky uvedla: "Jsi první Evropanka, která získala ocenění za dlouholetou, mimořádnou a skvělou práci v rámci oboru ergoterapie... Tvé přispění k oboru ergoterapie, ale i fyzioterapie, v oblasti problematiky osob po míšních lézích, je nedocenitelné." Zdeňce patří obrovský dík za její dlouholetou a skvělou práci, kterou pacientům věnuje.

Zdeňka je díky svým zkušenostem, znalostem a odhodlání skvělou volbou a hlasem, který vždy bude hájit vaše zájmy. 

Zdroj: www.mzcr.cz

Foto: archiv Česká asociace ergoterapeutů,  Archivní záběry z jednání Pacientské rady 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png