Přidej
aktualitu
Příspěvek na mobilitu
8.7.2021 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Zdravotně postižení a příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu od ledna roku 2012 nahradil dvě dávky poskytované osobám se zdravotním postižením, a to příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu. Jaké jsou podmínky pro jeho získání?

Co je příspěvek na mobilitu? 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, na kterou má nárok osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014.

Další podmínkou pro získání příspěvku je, že se osoba v kalendářním měsíci opakovaně dopravuje nebo je dopravována. Toto dokládá na základě čestného prohlášení.

Příspěvek na mobilitu naopak není přiznán osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.  Novela zákona platná od prosince 2012 však i těmto osobám nově umožní o příspěvek požádat, pokud prokáží skutečnosti rozhodné pro přiznání příspěvku, tj. že se nebo jsou dopravovány.

Od ledna 2014 došlo ve způsobu posuzování ke změně. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014.

Výše příspěvku na mobilitu

Dávka je vyplácena měsíčně a to v pevné výši 550 Kč (do 31.12.2017 to bylo 400 Kč). Příspěvek se vyplácí zpětně - do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost může být vyplácen čtvrtletně.

O příspěvek na mobilitu lze žádat na úřadech práce, ale také prostřednictvím online formuláře zde. 

Zdroj: www.uradprace.cz, www.finance.cz, www.pixabay.com 

 

Přidej komentář
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg