Přidej
aktualitu
foto k článku
10.5.2012 | Celá ČR | CZEPA

Změna lhůt pro opětovné přiznání příspěvku na nákup osobního automobilu

Zákon nabývá účinnosti 22.května 2012

 

Změna lhůt
automobilu
Dne 7.5.2012 byl ve sbírce zákonů publikován zákon č. 141/2012 Sb., kterým se
mění některá ustanovení zákona č. 329/2011 Sb. – konktérně se jedná o změnu
lhůt pro opětovné poskytnutí příspěku na nákup osobního automobilu, které byly
přiznány před 1.1.2012. Tento zákon nabývá účinnosti k 22.5.2012.
V praxi tento zákon znamená, že u příspěvků přiznáných před 1.1.2012 zůstává
zachovaná lhůta 5 let (podle již neplatné vyhlášky č. 182/1991 Sb.). Po uplynutí
5 leté lhůty od posledního přiznaného příspěvku má tudíž vozíčkář nárok na nový
příspěvek na nákup osobního automobilu podle „pravidel“ nového zákona č. 329/
2011 Sb. – tzn. může mu být poskytnut příspěvek až do výše 200 000 Kč na
dobu 10 let.
pro

 

 

Změna lhůt pro opětovné přiznání příspěvku na nákup osobního automobilu

 

Dne 7.5.2012 byl ve sbírce zákonů publikován zákon č. 141/2012 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona č. 329/2011 Sb. – konktérně se jedná o změnu lhůt pro opětovné poskytnutí příspěku na nákup osobního automobilu, které byly přiznány před 1.1.2012. Tento zákon nabývá účinnosti k 22.5.2012.

 

V praxi tento zákon znamená, že u příspěvků přiznáných před 1.1.2012 zůstává zachovaná lhůta 5 let (podle již neplatné vyhlášky č. 182/1991 Sb.). Po uplynutí 5 leté lhůty od posledního přiznaného příspěvku má tudíž vozíčkář nárok na nový příspěvek na nákup osobního automobilu podle „pravidel“ nového zákona č. 329/2011 Sb. – tzn. může mu být poskytnut příspěvek až do výše 200 000 Kč na dobu 10 let.

 

 

 

                                               

Přidej komentář
libella_bannery_550x160_220214_2.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg