Přidej
aktualitu
foto k článku
5.11.2012 | Celá ČR | CZEPA

Změny v poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku - schodolez, schodišťová plošina, apod.

Od 1.12.2012 dojde ke změně legislativy v souvislosti s poskytování m příspěvku na zvláštní pomůcku - schodolez, schodišťová plošina či sedačka, stropní zvedací systém.

V souvislosti se sociální reformou došlo také ke změně při poskytování příspěvků na schodišťové plošiny, schodolezy a stropní zvedací systémy – od 1.1.2012 měly být tyto pomůcky žadateli zapůjčovány Úřadem práce. Jelikož ALE od Nového roku nedošlo k žádné výpůjčce plošiny či schodolezu, došlo ke změně legislativy, která bude platit od 1.12.2012.

 

Kdo má nárok na příspěvek?

  • žadatel s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí dlouhodobého charakteru (tzn. delší než 1 rok) dle přílohy k zákonu (zde uveden bod b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí)
  • žadatel starší 3 let 
  • zvláštní pomůcku žadatel potřebuje k sebeobsluse, k realizaci pracovního uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělání nebo styku s okolím
  • podmínkou je, že žadatel může pomůcku využívat

 

Co se tedy změní?

 

  • nově se budou poskytovat příspěvky na pořízení stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny nebo schololezu (stejně jak tomu bylo před 1.1.2012)
  • příspěvek na poskytnutí schodišťové plošiny se poskytne, pokud bariéry nelze odstranit prostřednictvím schodolezu
  • pokud bude žadatel žádat o příspěvek na poskytnutí shodišťové plošiny či sedačky nebo stropního zvedacího systému, bude mít žadatel povinnost předložit ÚP dva návrhy na odstranění architektonických bariér včetně ceny
  • dále musí žadatel předložit souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace a provozem tohoto zařízení a to v případech, kdy žadatel o příspěvek není vlastníkem nemovitosti
  • výše příspěvku bude činit maximálně 400 000,-Kč s 10% spoluúčastí žadatele (u ceny pomůcky vyšší než 24 000,-Kč)
  • v případě poskytnutí příspěvku na schodišťovou plošinu se součet vyplacených příspěvků v 60 kalendářních měsících zvyšuje max. na 850 000,-Kč

 

 

 

 

 


Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png