Přidej
aktualitu
hospital-g41abfc758_1920.png
17.2.2022 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Změny v úhradách na poukaz od 1. ledna 2022

Vybrány zdravotnické prostředky s přihlédnutím ke zdravotní problematice spinálních pacientů.

Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku asociace CZEPA, je aktivní členka Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci této své činnosti usiluje o zlepšení podmínek zdravotní péče a úhrad zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami. V článku vám přinášíme informace o některých změnách úhrad, které platí od začátku roku 2022.

 

Od 1. ledna 2022 mohou některé zdravotnické prostředky předepisovat zdravotní sestry specialistky:

Všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v doporučení domácí péče (sestra v domácí péči) – dále zkratka SDP.

Všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, pokud je nositelem výkonů podle vyhlášky stanovící seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování podle § 17 odst. 4 u poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařské odbornosti požadované pro předepsání příslušného zdravotnického prostředku preskripčním omezením uvedeným v ODDÍLU C (sestra v lékařských oborech) – dále zkratka SLO.

 

Skupiny zdravotnických prostředků, které může předepisovat sestra SDP a SLO

Skupina 01- zdravotnické prostředky krycí

 • Sestra SDP a SLO může předpisovat zdravotnické prostředky pro klasické a vlhké hojení ran (např. krytí s aktivním uhlím, hydrogelové krytí, hydrokoloidní krytí, filmové obvazy, čistící roztoky a gely, obinadla, náplasti, buničitou vatu). NE ale krytí alginátové, hydropolymery, polyuretany a pěny, bioaktivní obvazy.
 • Po uplynutí 6 měsíců léčby musí poukaz schválit revizní lékař.

Skupina 02 – zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty

 • Sestra SDP a SLO může předepisovat vložné pleny, plenkové kalhotky, podložky, sběrné urinální sáčky včetně příslušenství. NE kondomové urinály a urologické katétry pro intermitentní katetrizaci, proplachové systémy pro permanentní katétr.
 • Snížení úhrady vybraných inkontinenčních zdravotnických prostředků. Ceny jsou uvedeny bez DPH

Došlo ke snížení  úhrad vložek, kapes, intravaginálních tamponů, vložných plen, fixačních kalhotek, plenkové kalhotky 150ks/měsíc

 • při kombinaci se zdravotnickým prostředkem pro sběr moči - 174,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence, spoluúčast 5 % od prvního ks
 • inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) - 391,00 Kč / měsíc, spoluúčast 15 % od prvního ks
 • inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence - 783,00 Kč / měsíc, spoluúčast 5 % od prvního ks
 • inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence - 1.478,00 Kč / měsíc, spoluúčast 2 % od prvního ks
 • Podložky - inkontinence III. stupně + smíšená inkontinence - 191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od prvního ks.

 

Skupina  03 – zdravotnické prostředky pro pacienty se stomií

 • Sestra SDP a SLO může předepisovat jen některé typy potažených sáčků a podložek pro kolostomiky a ileostomiky, irigační soupravy, ochranné a čistící prostředky.

 

Skupina 07 – zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility

 • Sestra SDP a SLO může předepisovat pouze berle, NE chodítka či vozíky
 • Do příslušenství k elektrickým vozíkům byly přidány 4 nové skupiny:
 1. elektrické polohování zádové opěrky,
 2. elektrické polohování sedu,
 3. elektrické polohování dolních končetin

(Indikační kritérium je „nedostačuje mechanické polohování, nelze řešit pomocí elektrického vozíku, který má toto příslušenství v základu“ – výše úhrady je 95%, klient doplácí 5% z celkové ceny daného příslušenství, možno uhradit k vozíkům ze skupin:

07.01.02.03  elektrické vozíky převážně exteriérové, variabilní

07.01.02.04  elektrické vozíky převážně exteriérové, variabilní s anatomickým sedem   

07.01.02.05  elektrické vozíky speciální, vertikalizační)

 

 1. joystick ovládaný ústy, bradou, dechem, sáním, foukáním, jazykem, nohou a pro pacienty s minimální svalovou silou horních končetin

(Indikační kritérium je „při neschopnosti klienta ovládat elektrický vozík rukou pomocí joysticku“, výše úhrady je 98%, klient doplácí 2% z celkové ceny příslušenství, možno uhradit k vozíkům ze skupin 07.01.02.04 a 07.01.02.05)

 

 • Antidekubitní sedáky vzduchové – (asociace CZEPA prosadila úpravu popisu regulace výšky nafukovací podložky  kvůli zachování úhrady sedáku ROHO, který má výšku 5,5 cm) – popis: materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, výška minimálně 6 cm a v případě nafukovací podložky minimálně 5 cm, různé rozměry, nosnost minimálně 100 kg.
 • Bylo rozšířeno preskripčního omezení pro praktické lékaře, kteří nově mohou předepisovat antidekubitní matrace pro všechna rizika dekubitů a elektrická polohovací lůžka!

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg