Přidej
aktualitu
marianne-bos-edoyvf6pm1i-unsplash.jpg
17.11.2022 | Liberecký kraj | redakce VOZEJKOV

Liberecký kraj podpoří osoby se ZP příspěvkem na pomůcku

Žádosti na spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez plného nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku) je možné podávat do 30. listopadu 2022.

Na co všechno lze žádat?

Je možné požádat o krytí investičních i neinvestičních nákladů projektu výhradně v přímé souvislosti s pořízením zdravotní/kompenzační pomůcky, jejíž nezbytnost je doložena písemným doporučením odborného lékaře, u něhož je zdravotně postižený dispenzarizován. Podpora se vztahuje pouze na pořízení takové kompenzační pomůcky, jež není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nebo ji nelze od zdravotní pojišťovny zapůjčit) a dále na ni není možno poskytnout v plné výši dávku na zvláštní zdravotní pomůcku (rozhodovacím orgánem je Úřad práce České republiky).

Veškeré výdaje projektu musí být předem rámcově vymezeny a specifikovány v žádosti o dotaci a následně vynaloženy v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

Kdo je oprávněn o příspěvek žádat?

Podpora je primárně určena osobám se zdravotním postižením, jimž jejich sociální situace neumožňuje pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky či by v důsledku jejího pořízení významným způsobem klesla jejich životní úroveň. 

Žadatelem může být pouze občan (fyzická osoba nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji (nebo jeho zákonný zástupce), který nezbytně potřebuje zdravotní/kompenzační pomůcku či prostředek k vyrovnání fyzického/psychického handicapu (doloženo doporučením lékaře, u něhož je zdravotně postižný dispenzarizován). 

Více informací na stránkách Libereckého kraje.

Zdroj informace: https://www.helpnet.cz/aktualne/podpora-osob-se-zdravotnim-postizenim-libereckeho-kraje

Ilustrační foto: Unsplash.com

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png