Přidej
aktualitu
stoppuday2022-a5-cz-0001-2048x1444.png
17.11.2022 | redakce VOZEJKOV

Mezinárodní den Stop dekubitům

Zrovna letos vyšel mezinárodní den Stop dekubitům na nám dobře známý státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a zároveň Mezinárodní den studentstva. Je to více než symbolické. Pokud bychom propojili dnes všechny tři svátky či dny, mohli bychom dnešek nazvat „Dnem demokratického boje proti dekubitům a zlepšení informovanosti o nich“.

Napříč celým spektrem pomáhajících organizací se letos výrazně zapojilo i Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jehož grafiku používáme dnes symbolicky i jako pozadí našeho webu. 

Více viz: https://www.mzcr.cz/stop-dekubitum-17-11-2022/

Včera (16. 11. 2022) navíc proběhlo jubilejní již 10. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“, které shrnulo vytčené cíle z předchozích období a zároveň přineslo poznatky prezentované na evropských konferencích pro hojení ran (EWMA, EPUAP), hovořilo se o Klinických doporučených postupech v oblasti hojení ran, multidisciplinárním přístupu k hojení ran, novinkám ve vzdělávání a o dalších zajímavých tématech. 

Dlouhodobě můžete problematiku dekubitů sledovat i v rámci webu dekubity.eu, kde například můžete vidět akce ke zmíněnému mezinárodnímu dni včetně ještě neproběhlých akcí: https://www.dekubity.eu/aktivity-ke-dni-stop-dekubitum/ – tento portál spravuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, v redakční radě jsou PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková z NCO NZO Brno, prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. z České společnosti pro léčbu ran a Mgr. Nina Müllerová z České asociace sester.

Dále kromě výrazně proklientských organizací, jako jsou například CZEPACentrum Paraple či ParaCENTRUM Fenix, je velmi důležitá činnost České společnosti pro míšní léze.

A konečně k mezinárodnímu dni obecně: samotný mezinárodní den Stop dekubitům se připomíná tradičně vždy třetí čtvrtek v listopadu, letos tedy 17. listopadu. Původcem myšlenky mezinárodního dne STOP dekubitům je organizace „European Pressure Ulcer Advisory Panel“ neboli EPUAP, jež byla vytvořena v Londýně v prosinci 1996, aby vedla a podporovala všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů. Zajímavostí je, že aktuální zvolenou prezidentkou EPUAP je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která ze své pozice sděluje k problematice dekubitů následující poselství:

„Jsem přesvědčena, že i díky nově získané pozici v EPUAP bude možné realizovat další aktivity na podporu pacientů s rizikem vzniku proleženin a prosezenin. Nezbytné je získat na svou stranu plátce péče, kteří by měli podpořit intervence umožňující účelné prevence. Z dostupných výzkumů víme, že dekubity jsou vysoce preventabilní s využitím vhodných postupů. Jejich vznik je spojen nejen s fyzickým, ale i psychickým utrpením postižených osob a také s vysokými náklady na léčbu. Dekubity jsou také často příčinou snížené kvality života a předčasného úmrtí. Je třeba dále pracovat na zvyšování povědomí o této problematice mezi laiky i odborníky.“ 

Dekubitům třikrát STOP!

 

Tisková zpráva CZEPA zde: https://czepa.cz/blog/2022/11/09/stop-dekubitum-kazdemu-tretimu-vozickari-hrozi-septicky-stav/

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png