Přidej
aktualitu
mpsv_3.jpg
16.12.2023 | redakce VOZEJKOV

MPSV navrhuje pružnější navyšování příspěvku na péči

MPSV navrhuje koncepční řešení v souvislosti s navyšováním příspěvku na péči.
Úprava zákona o sociálních službách umožní, aby tento příspěvek mohla při splnění
konkrétních podmínek navyšovat vláda pouze nařízením, a nikoliv změnou zákona,
jako je tomu nyní. K navýšení příspěvku na péči by podle návrhu mohlo dojít
v případě, kdy inflace vzroste o 5 % za období, kdy došlo k navýšení příspěvku
naposledy. Konkrétní částky pak upraví vláda přímo v nařízení. Předlohu MPSV
příští týden předloží do meziresortního připomínkového řízení spolu se dvěma
variantami navýšení příspěvku na péči.

„Příspěvek na péči považuji za opravdu klíčovou formu pomoci státu, která cílí na velmi zranitelnou skupinu lidí. Jsme si vědomi jeho významu. Zavedení koncepčního a předvídatelného valorizačního mechanismu je pro všechny, kdo příspěvek pobírají, velmi transparentním řešením. Naším cílem je zachovat reálnou hodnotu příspěvku. Nová pravidla budou pracovat s jasnými a vyčíslitelnými daty. Nynější systém, kdy je pro navýšení příspěvku nutná změna zákona, není vůbec pružný,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Příspěvek na péči se vyplácí ve čtyřech stupních na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je určen osobě závislé na péči jiné osoby nebo na péči poskytované prostřednictvím sociálních služeb. Závislost příjemce se vyjadřuje rozsahem nezvládaných životních potřeb. Je na osobě závislé, jaký typ péče si zvolí.

„Navrhujeme, aby částky příspěvku na péči mohla vláda zvýšit na základě transparentního ekonomického ukazatele, jakým je růst spotřebitelských cen. Vláda bude moci při zvýšení inflace upravovat nařízením výši jednotlivých částek příspěvku na péči v jednotlivých stupních a také s přihlédnutím, kdo péči vykonává,“ vysvětlil ministr Jurečka.

Návrh zároveň počítá s postupem pro první zvýšení částek příspěvku na péči nařízením vlády, kdy by vládě byla uložena povinnost nařízení o zvýšení částek příspěvku na péči, při naplnění valorizační podmínky, vydat, a to do jednoho měsíce od účinnosti novely zákona. Pokud tedy bude novela zákona účinná od 1. června 2024, vznikne tím povinnost vydat nařízení vlády s účinností od 1. července 2024. „Platí tedy, co jsem již opakovaně avizoval. Počítáme s tím, že částky příspěvku na péči navýšíme od července příštího roku,“ dodal ministr Jurečka.

Spolu s legislativní předlohou do meziresortního připomínkového řízení MPSV odešle i dvě varianty toho, jak by příští rok příspěvek na péči vláda mohla navýšit (viz obrázek níže). MPSV s ohledem na výdaje domácností již zvýšilo příspěvek na mobilitu a na energie, který je určený všem, kteří jsou závislí na podpoře dýchání. Současně mohou lidé s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, využít speciální dotační titul, který jim pomůže s financováním těchto služeb. Z tohoto titulu jsou financovány hodiny asistence u jednotlivce do 372 hodin měsíčně, což je ve výsledku 12 hodin asistence denně. Lidé tak zaplatí maximálně 80 hodin měsíčně a hodiny navíc mají zdarma, respektive za symbolickou cenu 1 korunu za hodinu.

 

Zdroj: tisková zpráva MPSV ČR 

Přidej komentář
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg