Přidej
aktualitu
auto_pixabay.jpg
19.2.2024 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Navrženo zrušení vratky DPH na auto

Ministerstvo financí navrhuje od ledna 2025 zrušení § 85 v zákoně o DPH

Ministerstvo financí ČR předkládá novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve které mj. navrhuje zrušení § 85 "Vrácení daně osobám se zdravotním postižením" (na motorové vozidlo) v tomto zákoně. MF ČR vidí toto ustanovení v zákoně o DPH jako nesystémové a v rozporu s právem EU; navrhuje zrušení dávky či její převedení do gesce MPSV ČR.

Citujeme ze shrnutí závěrečné zprávy (RIA):

- Zákon o dani z přidané hodnoty obsahuje v § 85 úpravu vrácení daně osobám se zdravotním postižením. Jedná se o speciální ustanovení (výjimku), která nemá oporu ve směrnici o dani z přidané hodnoty ani v žádném dalším právním předpisu Evropské unie. Samotné vrácení daně, byť je obsaženo v zákoně o dani z přidané hodnoty, je svou povahou dávka, která takto skrytě v daňovém předpise způsobuje nepřehlednost systému dávek a distorzi daňového práva.

- Cílem tohoto zhodnocení není posuzovat relevantnost této dávky, neboť to spadá do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, ale relevantnost této dávky v daňovém předpise. Výsledek tohoto vyhodnocení a priori neznamená zrušení této dávky, ale může vést k revizi dávkového systému v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

- Tento návrh je i v souladu s jedním z bodů Programového prohlášení vlády ("Zdravé veřejné finance"), a to "Prověříme možnosti zrušení nesystémových daňových výjimek" a se snížením administrativní zátěžě.

 

Asociace CZEPA proti návrhu vznesla zásadní připomínku na Úřad vlády. 

 

Zdroj foto: Ingo Leukers z Pixabay

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg