Přidej
aktualitu
Dům Hornomlýnská
16.3.2020 | Tereza Meravá Redakce, CZEPA

Tréninkové bydlení od listopadu 2020 – Lidem s tetraplegií, kteří chtějí změnit svůj život

Od listopadu máme jedno volné místo v tréninkovém bytě pro tetraplegiky, který nám dlouhodobě poskytuje Magistrát hl. m. Prahy. Cílem je poskytnout na dočasnou dobu bezbariérový prostor pro trénink samostatného bydlení.

Víťa měl po úraze mnoho let zázemí u rodiny, která se o něj starala. Když v roce 2012 dostal od asociace CZEPA nabídku stát se jedním z prvních klientů projektu Tréninkové bydlení pro tetraplegiky, delší dobu váhal. Zpětně poděkoval za nabídku i „popichování“ k účasti v projektu a konstatoval: „Nebýt toho, ještě teď smrdím u rodičů a čekám, až jim definitivně prdne v zádech a pro mě si přijede nějaká kára a odveze na LDNku.“

Po změně zdravotního stavu se Ondrovi rozpadla rodina, určitý čas proto trávil v domově pro seniory, ač věkem tuto kategorii nesplňoval. Poznamenal: „Nemusím dále popisovat, že tato situace nepřispěla mému psychickému stavu.“ S novou partnerkou využil nabídku účasti v projektu Tréninkové bydlení pro tetraplegiky a jeho situace se zásadně změnila:  „Počáteční problémy jsme rychle vyřešili a začali jsme žít jako normální rodina. Po dobu pobytu jsme s podporou CZEPA vyřídili všechny potřebné věci k získání vlastního bytu, který jsme do roka získali. Tato možnost mě hodně přiblížila k reálnému životu.“

O co jde?

Magistrát hl. m. Prahy poskytl jeden bezbariérový byt asociaci CZEPA pro projekt tréninkového bydlení pro lidi s poraněním míchy v oblasti krční páteře, s tetraplegií.Cílem je poskytnout na dočasnou dobu bezbariérový prostor pro trénink samostatného bydlení.

Jaké to tam je?

Byt v Hornomlýnské ulici na Praze 4 – Kunratice o velikosti cca 130 m2 zahrnuje společný obývací pokoj s bezbariérovým kuchyňským koutem, společnou koupelnus bezbariérovou toaletou a vanou, doplněnou madly a podjezdy pro použití pojízdného zvedáku, vanový zvedák je v bytě k dispozici. Dva samostatné pokoje jsou vhodné pro
spolubydlení dvou vozíčkářů – každý má vlastní pokoj o velikosti cca 14 m2, ve kterém lze bydlet i s doprovázející/asistenční osobou. Společná velká lodžie u obývacího pokoje a malý sdílený sklípek na patře domu jsou výhodou bezbariérového bytu v klidné lokalitě.

S kým tam budu bydlet?

S ohledem na velikost a cenu bytu nabízí CZEPA v projektu spolubydlení dvou vozíčkářů.Soukromí má každý ve svém vlastním pokoji, společně využívají sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyni, lodžii a sklípek. Spolu se také podílejí na chodu, údržbě a úklidu domácnosti. Pokud si některý z účastníků chce vzít s sebou doprovodnou osobu, nebo ji
chce v průběhu pobytu přistěhovat, je to možné. Do jednotlivých soukromých pokojů se dvě lůžka (osoby) vejdou. Jenom je třeba změnu počtu osob, užívajících byt, v asociaci CZEPA nahlásit (při změně počtu osob se přepočítávají náklady).

Jak dlouho mě tam necháte?

Natrénovat samostatné bydlení v případě lidí s ochrnutím dolních i horních končetin trvá delší čas… adaptovat se na nové prostředí, trénovat nové dovednosti v oblasti aktivit denních činností, sehnat, plánovat a koordinovat asistenci, řešit dopravu i zodpovědně zvládnout proces dlouhodobého finančního zajištění. Proto CZEPA účastníkům projektu
nabízí podnájemní smlouvu na dobu maximálně 2 roky.

Postaráte se o mě? Potřebuji pomoc…

Tréninkové bydlení pro tetraplegiky simuluje podmínky běžného života. Oproti komerčnímu bydlení je výhodou bezbariérové prostředí, dostupnost odborného poradenství – jak sociálního, tak poradenství spinální specialistky (v nácviku soběstačnosti, výběru vhodných pomůcek atp.). CZEPA však nemá registrovanou sociální službu osobní asistence, tuto pomoc neposkytujeme. Každý obyvatel sdíleného bytu si, tak jako v běžném životě, musí svou péči zajistit a organizovat sám. Se zájemci o účast v bydlení jednají sociální pracovnice asociace často mnoho měsíců
předem, kdy se otázka zajištění pomoci řeší. V rámci odborného sociálního poradenství klient může dostat tipy na poskytovatele osobní asistence. V praxi je však třeba aktivní přístup, navázání co nejčasnějšího kontaktu s poskytovateli sociálních služeb (osobní asistence, pečovatelská služba) i hledání neformálních poskytovatelů pomoci (rodina, kamarádi). Bohužel, v posledních letech zažíváme praxi, kdy poskytovatelé sociálních služeb na území Prahy mají kapacitu obsazenou na několik měsíců dopředu, proto by měl zájemce s poskytovateli péče začít jednat v maximálním předstihu. Důležité je také vědět, že jinou pomoc zajišťují poskytovatelé sociálních služeb a jinou poskytovatelé služeb zdravotních (např. pomoc při cévkování či zavedení čípku pro vybavení stolice). V případě potřeby kombinace podpory jak sociální, tak zdravotní, je potřeba zajistit si pomoc z obou zdrojů.

Kolik mě to bude stát?

K termínu jara 2020 je platná informace, že náklady na bydlení v tréninkovém bytě jsou v celkové výši 15 000 Kč (nájem i služby). Tato částka se dělí mezi aktuální počet obyvatel bytu (vozíčkáře, ev. jejich asistenty). Před podpisem smlouvy každý klient asociaci CZEPA skládá vratnou kauci 15 000 Kč a dokládá, že si uzavřel pojištění občanské odpovědnosti (na škody způsobené provozem domácnosti, např. vytopení pračkou atp.). Majitel bytu Magistrát hl. m. Prahy uzavřel s asociací CZEPA nájemní smlouvu. CZEPA pak s klientem uzavírá podnájemní smlouvu, která však neopravňuje k pobírání příspěvku na bydlení (o ten může žádat vlastník nebo nájemce, nikoli podnájemce bytu).
Je tedy třeba dobře zvážit svou finanční situaci. Účastník tréninkového bydlení musí být schopen platit své finanční závazky řádně a včas. Je třeba si předem spočítat náklady na bydlení i na případnou pomoc.

Kde si co zařídím?

Dům v Hornomlýnské ulici má v bezprostřední blízkosti lékárnu i zastávku autobusů, které vás nízkopodlažními spoji během pěti minut dopraví na nedalekou stanici metra Chodov (s bezbariérovým přístupem), u které je velký obchodní dům i poliklinika. V okolí domu je Kunratický les s trasami vhodnými pro vozíčkáře.

Co se bude dít během pobytu?

Aby mohl mít každý příběh šťastný konec – přechod do vlastního bydlení, je třeba intenzivní aktivní práce každého účastníka. Nic nespadne samo z nebe a vyřešit či najít vlastní bezbariérové bydlení stojí spoustu úsilí a času.
Sociální pracovnice asociace CZEPA jsou připraveny s každým účastníkem diskutovat jeho/její představu o vlastním bydlení, objasnit podmínky přidělování bytů na území Prahy či pomoci zjistit podmínky v jiných obcích. Jednotlivá města zajišťují bydlení pro své obyvatele, nelze tedy očekávat, že někdo bez bytové historie v dané obci tam byt
snadno získá. Jak jsme již uvedli, tréninkové bydlení pro tetraplegiky je tréninkovým prostředím, simulujícím skutečné podmínky každodenního života. Zatím se však všech devět účastníků projektu dokázalo k vlastnímu bydlení dopracovat.

O tréninkové bydlení pro tetraplegiky mám zájem, co mám dělat?

Zájemci s poraněním míchy v oblasti krční páteře, starší 18 let, s uzavřeným členstvím v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s. by v případě zájmu měli kontaktovat sociální pracovnice (Hana Sixtová – sixtova@czepa.cz, Monika Kupková – kupkova@czepa.cz; tel.: 775 980 952), které poskytnou bližší informace. Projekt je určen pro zájemce, kteří chtějí zvyšovat svou soběstačnost, osamostatnit se, pracovat na sobě. „To hlavní, nejdůležitější a aspoň pro mě určitě na celém projektu nejpřínosnější je, že jsem zjistil, že to jde. Není to jednoduché, ale jde to.“ řekl
po své účasti v projektu Víťa.

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg