Přidej
aktualitu
logo_10.png
14.8.2023 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Obhajujte svá práva v oblasti sociálních služeb s podporou CZEPA a AIP

Výzva pro osoby se zdravotním postižením a jejich pečující. Máte pocit, že úředníci "na městě či na kraji" nevědí či neslyší vaše potřeby? Naučte se, jak efektivně prosazovat svá práva a odhodlejte se bojovat sami za sebe i za ostatní v podobné situaci ve Vašem kraji.
Aliance pro individualizovanou podporu (jejímž členem je i asociace CZEPA) nabízí spolupráci s podporou evropského projektu.

Aliance pro individualizovanou podporu (dále jen AIP) sdružuje organizace podporující osoby se zdravotním postižením i jejich pečující osoby a společně usilují o systémové změny nejen v oblasti sociálních služeb. Mezi členy AIP patří i asociace CZEPA.

Aliance aktuálně nabízí samotným jednotlivcům se zdravotním postižením i jejich pečujícím osobám osobní účast v inovativním evropském projektu, jehož cílem je:

- podle zájmu všech účastníků vybrat zástupce v pilotních třech krajích (osoby se zdravotním postižením či pečující osoby)

- účastníky (osoby se zdravotním postižením či pečující osoby) formou bezplatného vzdělávání připravit na roli sebeobhájce

- účastníky (osoby se zdravotním postižením či pečující osoby) podpořit v zapojení do procesů plánování sociálních služeb na krajské úrovni, aby místní sociální služby více zohledňovaly jejich potřeby.

I když je v projektu počítáno s účastí jednotlivců (osob se zdravotním postižením či pečujících osob), v případě problematiky osob ochrnutých po poranění míchy Vám bude asociace CZEPA k dispozici pro konzultace, aby kroky vedoucí k obhajobě práv zahrnovaly potřeby i dalších osob se zdravotním postižením v místě.

Níže naleznete bližší informace od Aliance pro individualizovanou podporu, které se také zájemce hlásí vyplněním dotazníku předběžných zájemců. Eventuelně se v případě zájmu můžete ohlásit sociálním pracovnicím asociace CZEPA, dotazník Aliance Vám pomůžeme vyplnit.

 

 

 

         

Nabídka spolupráce pro členské organizace AIP a jejich členy na ESF projektu

PARTICIPACE LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PEČUJÍCÍCH NA ROZVOJI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRAJÍCH

O projektu[1]:

 • Realizátorem projektu je AIP, projekt počítá se zapojením členských organizací a jejich členů.
 • Do projektu se mohou zapojit osoby se zdravotním postižením či nemocí bez intelektového omezení a pečující o člena domácnosti s postižením či nemocí.
 • Doba realizace: říjen 2023–září 2025, celkem 2 roky
 • Místo realizace: 3 kraje, které budou vybrány podle zájmu členů AIP v projektu působit

Cíle projektu:

 • Zapojit lidi se zdravotním postižením a pečující osoby do procesu plánování sociálních služeb na krajích a přispět k tomu, aby sociální služby zohledňovaly jejich skutečné potřeby,
 • zvýšit znalosti a schopnosti osob se zdravotním postižením a pečujících hájit své zájmy,
 • sestavit skupinu sebeobhájců/advokátů OZP a pečujících a za odborné podpory je zapojit do advokační práce na krajích a
 • ověřit a vyhodnotit tento model participace ve 3 vybraných krajích a vytvořit metodické materiály pro jeho rozšíření do dalších krajů.

Aktivity, do kterých se mohou členové zapojit:

 

 1. Vzdělávací a aktivizační program pro OZP a pečující
  • Místo a čas realizace: 3 vybrané kraje, leden–březen 2024
  • Kapacita: 15 účastníků v každém kraji, celkem v projektu 45 osob
  • Rozsah a forma vzdělávání: 9 dní po 6 hodinách, celkem 54 hodin vzdělávání, prezenční forma
  • Obsah vzdělávání:
   • práva OZP a pečujících v systému sociálních služeb, práva na dostupnost služeb, způsoby vymáhání těchto práv
   • komunikační a prezentační dovednosti pro hájení svých práv a potřeb a pro úspěšné jednání s úřady
   • trendy v systému sociálních služeb, rozvoj terénních a komunitních služeb a sdílené péče

 

 1. Zapojení sebeobhájců do procesu plánování sociálních služeb na krajích
  • Místo a čas realizace: 3 vybrané kraje, duben 2024–červenec 2025
  • Kapacita: 5 sebeobhájců OZP i pečujících v každém kraji vybraných z absolventů kurzu, celkem 15 v projektu
  • Rozsah a forma zapojení: cca 20 hod. za měsíc, účast bude odměněna prostřednictvím DPP
  • Obsah advokační práce: Účast na schůzkách a jednáních orgánů kraje, zapojení do pracovních skupin procesu komunitního plánování sociálních služeb. Sebeobhájcům bude po celou dobu advokační práce poskytována organizační a odborná podpora pracovníků AIP.

V průběhu zapojení do projektu bude lidem se zdravotním postižením uhrazena osobní asistence a pečujícím osobám asistence (příp. jiná sociální služba, kterou běžně využívají,) pro blízkou osobu.

Zaujala Vás tato nabídka? Předběžně přihlásit se můžete ZDE. Budeme Vás kontaktovat s více informacemi.

 

[1] Projekt reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_027/0001236 je podpořen z programu OPZ+, výzvy 03_22_027 Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png