Přidej
aktualitu
Opustil nás MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
6.8.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Opustil nás MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Se zármutkem oznamujeme, že 4. srpna zemřel, ve věku 91 let, prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Pan profesor celý svůj život zasvětil péči o zdravotně postižené, usiloval o jejich plnou a nenásilnou integraci do společnosti. Patřil k významným českým neurologům usilujícím o moderní a aktivní rehabilitaci. Spolupodílel se na vzniku Katedry léčebné rehabilitace, kde byl v roce 1986 jmenován přednostou samostatné Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice. Na základě jeho iniciativy byla plně rozvinuta ergodiagnostika, díky níž je možné hendikepované osoby snáze a účelně začlenit do pracovního procesu. Svaz paraplegiků mohl vzniknout právě díky jeho usilovné a dlouholeté podpoře a osvětové činnosti.

Jde o obrovskou ztrátu pro nás všechny. Zejména jeho rodinu a přátele, ale také pacienty, kolegy, žáky.

 

Zdroj:

http://www.unify-cr.cz/

Přidej komentář
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg