Přidej
aktualitu
iva-hradilova.jpg
22.2.2024 | Celá ČR | Centrum Paraple o.p.s.

Plány Centra Paraple pro rok 2024 v oblasti intimity

Láska má mnoho podob. K té partnerské určitě patří také oblast intimity. Na tomto poli jsme v Centru Paraple velmi aktivní. Přečtěte si, jaké jsou naše plány pro rok 2024 a do čeho jsme se v poslední době zapojili.

Popis úvodní fotografie: Iva Hradilová, garantka oblasti Intimní život a ergoterapeutka Centra Paraple

PLÁNY NA ROK 2024

Pokračování knihy Ano, můžeme! Kámasútra pro vozíčkáře
Mohou mít lidé s poraněním míchy sex? Jak? A jaký? Sexualita lidí na vozíku sice přestává být tabu, při hledání odpovědí ale stále narážíme více na předsudky a mýty, než na ověřené informace a praktické zkušenosti. Knížka Ano, můžeme! tuto situaci změnila. Je určena lidem na vozíku, jejich partnerům, ale i všem ostatním, kteří jsou přesvědčeni, že zvídavost, komunikace a otevřenost je ta nejlepší cesta, jak prožívat dobrý život. A samozřejmě i sex.
Její první díl vyšel v roce 2020, ale už když jsme ji připravovali, věděli jsme, že jednou dojde na její pokračování. A je to tady! 
Na co se můžete těšit tentokrát? Nová kniha poskytne rozšířený pohled na sexualitu v moderní době. Za cíl si klade více otevřít specifika sexuality v různém věku a neopomene ani skupinu LGBTQ+. Přibude v ní prezentace dosud nezmíněných sexuálních poloh, a také se bude více věnovat nekoitálním praktikám. Zaměří se na vztahy, komunikaci a způsoby seznamování. Témat, kterým máme ambici se věnovat je však ještě mnohem víc. Kniha vyjde v roce 2025 a kromě tištěné verze vyjde i v elektronické podobě.

Metodika pro oblast sexuální rehabilitace v Centru Paraple
Mít intimitu a sexualitu začleněné do služby je pro nás v Centru Paraple samozřejmé, považujeme je totiž za součást života všech lidí. Nicméně jde o oblasti, které jsou velmi citlivé, a proto je vhodné mít pro práci s nimi stanovená pravidla, především kvůli bezpečí a komfortu jak klientů, tak pracovníků.
Zmíněná pravidla (Pravidla podpory v oblasti sexuality v rámci služby sociální rehabilitace) jsme připravili v průběhu roku 2023 a v tomto roce je doplníme o Metodiku oblasti sexuální rehabilitace. Ta poskytne pracovníkům Centra Paraple konkrétní oporu a podporu při práci v oblasti sexuální rehabilitace lidí s poškozením míchy.

JIŽ PROBĚHLO, ALE NIC NENÍ ZTRACENO

Webinář (listopad 2023)
V pořadí druhý webinář pod záštitou ISCoS (Mezinárodní společnost pro míšní léze) tentokrát připravila naše garantka oblasti Intimní život a ergoterapeutka Iva Hradilová spolu s ergoterapeutkou Nicou Pietersen z Jihoafrické republiky. Webinář byl určen pro odborníky ze všech koutů světa (přihlášeno bylo skoro čtyři sta lidí ze čtyřiceti šesti zemí).
Probíranými tématy byla např. specifika sexuality lidí po poškození míchy, jak komunikovat o oblasti intimního života se svými klienty/pacienty, na co je potřeba myslet, aby byl sex bezpečný, jaká je role ergoterapeuta v oblasti intimního života a mnoho dalšího.
V rámci webináře byla také prezentovaná kniha Ano, můžeme! Kámasútra pro vozíčkáře (v překladu do anglického jazyka).
Záznam webináře s názvem Occupational therapy - Sexual functioning after SCI (Sexuální funkce po poškození míchy z pohledu ergoterapeuta) můžete zhlédnout zde.

Webinář (prosinec 2023)
Těsně před Vánoci uspořádali CZEPA a Centrum Paraple společný webinář na téma Ženská intimita, který byl určený především pro ženy s poškozenou míchou a jejich blízké. Vedla ho Zdena Faltýnková (CZEPA) a Iva Hradilová (Centrum Paraple).
Účastníci se během něj dověděli o charakteristikách různých životních etap a rolí žen žijících na vozíku, či jak stárnout s grácií.
Záznam webináře je k dispozici zde.

Rozhovor pro časopis Jedloviny
Organizace Jedličkův ústav a školy si v loňském roce připomněla 110. výročí od svého založení. Jedná se tak o nejstarší zařízení v České republice systematicky pečující o děti a mládež s tělesným postižením. 
Koncem roku se na nás obrátila Rozálie Niké Mošovská, šéfredaktorka jejich nově vznikajících novin, tzv. Jedlovin, s prosbou o rozhovor na téma sexuality lidí s tělesným znevýhodněním. O možnostech, hledání cest, seznamování a sexu se bavila s Ivou Hradilovou, garantkou oblasti Intimní život v Centru Paraple.
Článek je možné si přečíst zde.

EDUKACE JE ZÁKLAD

V Centru Paraple se oblasti Intimní život věnuje především tým ve složení: Šárka Jelínková, ergoterapeutka a konzultantka oblasti Intimní život a Petr Hubalovský, instruktor nácviku soběstačnosti. Garanci, edukace a komunikaci směrem k odborné veřejnosti pak posiluje Iva Hradilová, garantka oblasti Intimní život.
Všichni kladou velký důraz na edukaci nejen směrem ke klientovi/klientce, ale i k jeho partnerce/partnerovi. Stejnou míru podpory věnují také svým kolegům v Centru Paraple a (nejen) odborné veřejnosti. 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png