Přidej
aktualitu
banner.png
28.3.2022 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Volání pro Ukrajince

Tlumočnická služba od Transkript online

Služba „Volání pro Ukrajince“, kterou spustil sociální podnik Transkript online, umožní ukrajinským občanům zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. Projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků ukrajinského jazyka na řadě úřadů a institucí. Ty nyní mohou umístit na svůj web odkaz na www.volaniproukrajince.cz a zpřístupnit tak bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem. 

Obdobnou službu „Hovor s přepisem" provozuje Trankript online již několik let pro osoby se sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.). Ve verzi "Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to, že přepisovatel je nahrazen překladatelem, který ovládá ukrajinský i český jazyk, a to umožňuje komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka.

Jedná se tedy o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).

Přínosy služby

 •  klient služby komunikuje ve svém rodném jazyce, a i volaná strana komunikuje přirozeně v českém jazyce,
 • efektivní využití pracovních kapacit osob se znalostí českého a ukrajinského jazyka,
 • možnost řešit záležitosti bez osobní návštěvy (úřad práce, zdravotní pojištění, městské úřady, neziskové organizace, hledání zaměstnání, soukromá komunikace)
 • službu lze využít i při komunikaci na místě (pobočky úřadu práce apod.)
 • klient navíc obdrží krátký souhrnný zápis klíčových informací v textové podobě v ukrajinském jazyce

Cíle projektu

„Naším cílem je zpřístupnit komunikaci s institucemi, úřady či poskytovateli služeb, pro které je obtížné zajistit si vlastní ukrajinsky hovořící operátory na svých informačních linkách i na místě,“ uvádí Josef Sekáč, ředitel Transkriptu online, s.r.o.

V první fázi jde o rozšíření této služby zejména na nejvíce exponované úřady státní správy jako jsou úřady práce, pobočky cizinecké policie, krajské úřady a městské úřady. Službu je možné využít i při jednání tváří v tvář.

V dalším kroku bude Transkript online službu rozšiřovat na neziskové organizace pomáhající uprchlíkům a následně mezi širokou veřejnost. Bude ji možné využít i pro soukromé hovory, například pro domluvení ubytování, práce, školy a podobně.

Jak se zapojit do projektu

Transkript online nabízí následující postup:

 1. Informujte nás o vašem zájmu zapojit se do této služby – podpora@transkript.cz
   
 2. Umístěte na svém webu v sekci „kontakty“ popis služby v ukrajinštině: „Безкоштовні дзвінки з перекладом з української на чеську мову“ (Bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem) a odkaz na webovou stránku www.volaniproukrajince.cz. Pokud je to možné, tak k umístění odkazu využijte přiložený „banner“ s logem a popisem služby v jednom
   
 3. Šířte povědomí o této službě na další úřady (městské úřady, obecní úřady) i mezi občany.

Zdroj: Helpnet

Přidej komentář
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg