Přidej
aktualitu
20231024_113429.jpg
24.10.2023 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Slovensko bez bariér 2023

Jednodenní konference Slovensko bez bariér se 24. října 2023 v Bratislavě zúčastnily i zástupkyně asociace CZEPA. Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku asociace CZEPA a současně jedna ze zakladatelů organizace, byla pořádajícím Slovenským paralympijským výborem požádána o příspěvek na téma vzniku spinálních jednotek v ČR.

Situace v ČR před 30 lety
Dobře pamatujeme situaci v ČR, kdy jsme žádné spinální jednotky neměli, pacienti s poškozením míchy byli hospitalizováni na okresních nemocnicích, kde nebylo adekvátní vybavení (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace), ani ošetřující personál neznal patřičné doporučené postupy péče (např. preventivní pravidelné polohování spinálních pacientů, vylučování močového měchýře pomocí jednorázového cévkování). Tehdy mnozí lidé s ochrnutím kvůli závažným uroinfekcím a dekubitům doslova bojovali o život a jejich nástup do rehabilitačního procesu byl často z důvodu zdravotních komplikací oddalován. A není to tak dávno…

Situace v SR dnes
Bohužel, Slovenská republika nemá ani pacientskou organizaci lidí ochrnutých po poškození míchy, ani spinální jednotky, ani odbornou „spinální“ lékařskou společnost, ani statistiky počtu lidí s míšním poraněním. Proto i slovenští spinální pacienti trpí zbytečnými komplikacemi a na přijetí do jediného rehabilitačního centra v Kováčové mnohdy čekají doma…  

O vystoupení Zdeňky Faltýnkové byl veliký zájem. Mimo konferenci poskytla k tématu důležitosti spinálního programu rozhovory do místních televizí; individuální konzultace využili i přítomní účastníci konference. Přejeme Slovensku a lidem s poraněním míchy zde, aby se brzy situace v odborné péči zlepšila.

Peer mentoring – Sme si rovní
Mezi další diskutovaná témata patřilo kromě podpory sportu lidí se zdravotním znevýhodněním a zaměstnávání také prezentace výstupů projektu Sme si rovní. Tento projekt je obdobou u nás známého projektu Peer mentoring, kdy lidé se zdravotním postižením, dobře adaptovaní na svou současnou situaci, podporují a motivují k aktivnímu životu lidi, jejichž zdravotní stav se změnil nedávno. Na rozdíl od projektu asociace CZEPA kolegové ze Slovenska mají v projektu Sme si rovní širší cílovou skupinu klientů (lidi s tělesným, smyslovým i mentálním postižením) a proto i širší skupinu podporujících motivátorů (cca 50), kteří jsou dostupní v 6 centrech včasné pomoci (pobočkách). V čtyřletém projektu bylo podpořeno více než tisíc klientů, kteří zhodnotili přínos peer podpory v oblastech osobního rozvoje, sociálního zajištění, aktivního využití volného času i zaměstnávání. Gratulujeme kolegům k úspěšné podpoře a přejeme mnoho spokojených klientů.

15 %
Jak v úvodu konference uvedl předseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš, celosvětová populace osob se zdravotním postižením se zvětšuje na 15 % (viz. kampaň WeThe15). I proto je důležité vnímat, že nemalá část obyvatel (se zdravotním postižením) má potenciál znovu zařazení do společnosti a je proto celospolečensky důležité podporovat přechod z role pasivního pacienta, příjemce sociálních dávek k aktivnímu občanovi. Včasná kvalitní zdravotně-sociální péče a nejefektivnější podpora „peer to peer/rovný rovnému“ jsou cestou, jak toho dosáhnout.

Děkujeme Slovenskému paralympijskému výboru za pozvání a přejeme Slovensku mnoho úspěchů v boji za zřízení spinálních jednotek.

Fotogalerie

Video záznam z konference: https://www.youtube.com/watch?v=97k_X0K4A-I

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png