Přidej
aktualitu
vdv-logo-2017_1.jpg
31.7.2023 | Celá ČR | Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Fond vzdělávání

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přijímá žádosti o stipendia do 25.8.2023.

Fond vzdělání je jedním z dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB. 

O stipendium lze žádat Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 25. srpna 2023.

Zaměření programu

Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Podmínky pro získání stipendia

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu)
 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • studijní průměr do 2.0
 • sociální a/nebo zdravotní handicap
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář
 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)
 • strukturovaný životopis
 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • kopie posledního vysvědčení
 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti
 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování
 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu
 • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia

Další informace najdete ZDE.

Zdroj: Helpnet.cz, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Fotozdroj: Pixabay, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg