Přidej
aktualitu
sluzby.jpg
21.3.2024 | Centrum Paraple o.p.s.

Odlehčovací služby v Centru Kociánka a Domově sv. Josefa

Dostupnost a kvalita návazných služeb jsou v současné době velmi naléhavé téma, obzvlášť v regionech. Nejinak je tomu u respitní pobytové služby, která má odlehčit dlouhodobě pečujícím.
Ne v každém zařízení je bohužel možné, aby přijali klienta na vozíku a aby měl zajištěnou odpovídající péči i s ohledem na bezbariérovost. Abychom vám mohly předat tip alespoň na dvě odlehčovací služby, které jsme prověřily, vydaly jsme se s kolegyněmi z úseku sociální práce zmapovat služby a fungování Centra Kociánka v Brně a Domova sv. Josefa v Žirči.
S radostí můžeme konstatovat, že obě tato zařízení jsou vhodná pro klienty z naší cílové skupiny a můžeme je doporučit.
Setkaly jsme se v nich s milým přijetím a měly jsme možnost si je prohlédnout a zjistit potřebné informace, které budeme dále šířit mezi našimi klienty.

Zdroj: Magazín Paraple, listopad 2023
Text: Tereza Havierníková, vedoucí sociálního úseku

Centrum Kociánka, Brno

Pro koho je služba určena?

Pro osoby s tělesným postižením, mentálním (s lehkou nebo středně těžkou mentální retardací) a kombinovaným postižením, bez poruch chování narušujících kolektivní soužití, o které je jinak pečováno v domácím prostředí. A dále pro osoby s poruchou autistického spektra, bez poruch chování narušujících kolektivní soužití, které vyžadují vysokou míru podpory a o které je jinak pečováno v domácím prostředí.

Pro koho není služba určena?

 • osobám s těžkým stupněm specifických smyslových vad, např. úplnou ztrátou zraku a sluchu
 • osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • osobám s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Další informace ke službě

 • věková hranice klientů: od 6 let do 40 let
 • kapacita: 6 lůžek
 • pokoje: 2× dvoulůžkový, 2× jednolůžkový
 • čekací doba na pobyt: nedá se určit, nejvytíženější je kapacita v letních měsících
 • délka pobytu: od jednoho dne až do tří měsíců
 • žádost a další potřebné informace naleznete zde

Kociánka

 

DOMOV SV. JOSEFA, ŽIREČ 

Pro koho je služba určena?

Pro klienty s tělesným postižením, s neurologickým onemocněním (převážně s roztroušenou sklerózou mozkomíšní), s jiným zdravotním postižením mimo osob trpících různými typy demence.

Pro koho není služba určena?

 • nezletilým osobám
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám vyžadujícím noční zdravotní péči
 • osobám ve stavu akutní infekce, nekompenzovaného duševního onemocnění a drogové závislosti (alkohol, léky, omamné prostředky)
 • osobám trpícím různými typy demencí
 • osobám zcela nevidomým a neslyšícím

Další informace ke službě

 • kapacita: 29 lůžek, ale fakticky jde o 20 klientů na pobytu (od 6/2024 by měly být otevřeny nové prostory, v současnosti probíhají stavební práce)
 • imobilní klienti: připravené je pro ně 1. patro, kde je transportní systém (kapacita je zde 15 klientů) 
  pokoje: 2–4lůžkové
 • čekací doba na pobyt: zhruba 1 až 4 týdny s tím, že nejvytíženější je kapacita v letních měsících
 • délka pobytu: od 7 dní do 3 měsíců
 • přítomnost lékaře: v zařízení není přítomen lékař, všeobecná zdravotní sestra je k dispozici od 7 hod. do 19 hod.
 • žádost a další potřebné informace naleznete zde

Domov sv. Josefa

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png