Přidej
aktualitu
Nadační fond
Nadační fond
Nadační fond
Nadační fond
19.7.2021 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Podpora vzdělávání studentů s handicapem

Fond vzdělání je jedním z dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB. Jaké jsou podmínky pro získání stipendia?

Fond vzdělání

Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu do 30. 3. 2021 získalo stipendijní podporu 633 studentů a dalších 607 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. V letošním roce stipendium z fondu pobírá celkem 94 studentů. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo přes 36,6 milionu korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí - 25. února a 25. srpna 2021

Podmínky pro získání stipendia

  • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu)
  • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
  • studijní průměr do 2.0
  • sociální a/nebo zdravotní handicap
  • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

Zdroj: www.vdv.cz

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png