Přidej
aktualitu
Freya - Institut sexuality a vztahů Freya, z.s.
Edukační pomůcka
12.6.2024 | Celá ČR | Freya - Institut sexuality a vztahů Freya, z.s.

Poradenství v oblasti sexuality a vztahů

Freya - Institut sexuality a vztahů
Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a seniorkám žít naplno.

Freya – Institut sexuality a vztahů je neziskovou organizací, která se zabývá systémovým zaváděním práce se sexualitou v sociálních, zdravotnických a školských zařízeních. Věnuje se vzdělávání, odbornému sociálnímu poradenství, metodické podpoře a dalším aktivitám v oblasti sexuality lidí se zdravotním znevýhodněním, seniorů *seniorek. 

Zaměřuje se na vzdělávání pomáhajících profesí a pečujících osob v oblasti vztahů a prožívání sexuality jejich klientů*ek či osob blízkých. 

Naše organizace se také věnuje tvorbě edukačních pomůcek a v neposlední řadě publikační práci.

 

V rámci našeho odborného sociálního poradenství Vám můžeme nabídnout podporu v tématech sexuality a vztahů (např. soukromí, doteky, sebepoznání, dospívání, hygiena a péče o své tělo, sebeuspokojování, mezilidské vztahy, emoce, atd.). Obracet se na nás mohou lidé s mentálním, fyzickým a kombinovaným znevýhodněním, lidé s PAS, lidé v seniorském věku a jejich blízcí, kteří řeší sexualitu a vztahy u lidí se znevýhodněním nebo jejich blízcí.

Poradenství může mít formu opakovaných, ale i jednorázových konzultací. Poskytujeme je zdarma, a to osobně na pobočce v Praze nebo online, telefonicky či e-mailem. Při poradenství využíváme na míru vytvořené edukační pomůcky.

Kontaktovat nás můžete na tomto e-mailu: poradenstvi@freya.live nebo telefonním čísle: 731 215 575.

Podrobnosti o našich aktivitách naleznete na: freya.live.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg