Přidej
aktualitu
finance_pixabay.jpg
28.1.2022 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Praha 14 vyhlašuje grant jednotlivcům na péči

Obyvatelé MČ Praha 14 mohou v březnu 2022 požádat o dotaci na financování osobní asistence či pečovatelské služby.

Občané městské části Praha 14 (Černý Most) mohou v období 1. - 31. března 2022 podat žádost o dotační program "Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu".

Žadatel musí

  • mít trvalý pobyt na MČ Praha 14,
  • mít přiznaný příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV., který nepostačuje na pokrytí oprávněné potřeby péče
  • žádá o finance na úhradu služeb od registrovaného poskytovatele sociálních služeb "osobní asistence" nebo "pečovatelská služba"; (příspěvek NENÍ určen na úhradu péče poskytované rodinnými příslušníky či asistenty sociální péče - "soused, kamarád").

Žádost se podává v období od 1. března do 31. března 2022 v listinné podobě. Odevzdání žádosti je možné osobně na podatelně úřadu MČ Praha 14 či s ověřeným podpisem doporučeně poštou; případně prostřednictvím osobní datové schránky. Grantové řízení má svá pravidla, náležitosti, termíny i vyúčtování.

Informace, podmínky, formulář žádosti na webu MČ Praha 14: https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/.

Informace o dotačním programu poskytuje: Mgr. Lenka Košťáková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel.: 225 295 346, email: lenka.kostakova@praha14.cz.

Sociální pracovnice asociace CZEPA Vám mohou pomoci s vyplněním žádosti.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png