Přidej
aktualitu
Vozejkov - Stipendium nejen pro studenty se zdravotním postižením
Vozejkov - Stipendium nejen pro studenty se zdravotním postižením
7.7.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Stipendium nejen pro studenty se zdravotním postižením

Fond vzdělání poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Uzávěrky pro přijímání žádostí do  25. srpna 2020.

Podmínky pro získání stipendia

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu)
 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • studijní průměr do 2.0
 • sociální a/nebo zdravotní handicap
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář
 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)
 • strukturovaný životopis
 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • kopie posledního vysvědčení
 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti
 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování
 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu
 • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia

 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti
 • jelikož se snažíme podporovat samostatnost studentů při nakládání s finančními prostředky, jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu
 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno
 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

 

Koordinátorka projektu

Monika Šabatková
Tel.: 224 216 883
Email: sabatkova@vdv.cz

Uzávěrky pro přijímání žádostí do 25. srpna 2020.

 

Zdroj: www.vdv.cz, foto: https://pixabay.com

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png