Přidej
aktualitu
people-auditorium-meeting-sitting-student-education-1246944-pxhere.com.jpg
people-auditorium-meeting-sitting-student-education-1246944-pxhere.com.jpg
15.1.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Stipendium pro osoby se zdravotním postižením

Stipendia jsou určena osobám se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v ČR. Uzávěrka pro přijímání prvního kola žádostí se blíží.

Podmínky pro získání stipendia

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let - např. u žadatelů v doktorském programu)
 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • studijní průměr do 2.0
 • sociální a/nebo zdravotní handicap
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

 

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář
 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)
 • strukturovaný životopis
 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • kopie posledního vysvědčení
 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti
 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování
 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu
 • doklad prokazující číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia

 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti
 • jelikož se snažíme podporovat samostatnost studentů při nakládání s finančními prostředky, jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu
 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno
 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

 

Uzávěrky pro přijímání žádostí

 • 25. února 2020
 • 25. srpna 2020

 

Zdroj: text: vdv.cz, foto: pxhere.com

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png