Přidej
aktualitu
soc_sluzby_stepan_lohr.jpg
soc_sluzby_20procent_stepan_lohr.jpg
5.1.2022 | Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Zvýšení úhrad za sociální služby od února 2022?

Od února 2022 hrozí opětovně navýšení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb o 20% - tj. na 156 Kč za hodinu péče !!!

Dle informací od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jednal prezident APSS ČR Jiří Horecký v prosinci roku 2021 s novým ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. 

Prezident APSS ČR požádal ministra o co nejrychlejší novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve smyslu navýšení maximálních úhrad. Ministr Jurečka souhlasil, o problému ví, MPSV již pracuje na předložení této změny. Novela by mohla/měla být ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení, tj. mohla by být účinná již k 1. únoru 2022. APSS ČR požaduje navýšení o 20 % u všech položek vyjma služeb sociální prevence.   

Co by znamenalo navýšení maximálních úhrad pro klienty, kteří např. osobní asistenci či pečovatelskou službu využívají?

Při navrhovaném 20% zvýšení cen za sociální služby by hodina osobní asistence či pečovatelské služby stála 156 Kč, tedy člověk se IV. stupněm příspěvku na péči by si mohl dovolit necelé 4 hodiny péče za 24 hodin!

Pokud by se zvýšením maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb, nedošlo zároveň k úměrnému navýšení příspěvku na péči, pak by tato skutečnost měla jak finanční, tak sociální dopad na osoby se zdravotním postižením, na osoby sociální slabé a kvalita jejich života by se mohla rapidně zhoršit.

Již v roce 2021 byla maximální výše úhrad projednána, nicméně i na základě demonstrací a tlaků pacientských organizací se tato skutečnost podařila zvrátit.

Asociace CZEPA s tímto navýšením nesouhlasí (pokud současně nedojde k úměrnému navýšení příspěvku na péči) a proto budeme podnikat kroky vedoucí ke zvrácení této situace. 

Hrozba je opravdu veliká, proto pokud s tímto návrhem nesouhlasíte, vyslovte svůj názor!!! Své názory můžete zasílat k rukám ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky a to prostřednictvím elektronické podatelny MPSV - posta@mpsv.cz. 

POZOR! Vyhlášku č. 505/2006 Sb., která výši maximálních úhrad stanovuje, si upravuje MPSV samo! Zvýšení maximálních úhrad, tak vůbec neprojde přes poslaneckou sněmovnu a senát!!!

Rozhovor s ministrem MPSV Ing. Marianem Jurečkou o navýšení maximálních úhrad si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Fotozdroj: Štěpán Lohr

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png