Přidej
aktualitu
h_m_z_jen_foto.png
28.3.2024 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Sociální práce = odborná podpora… využít ji můžete i vy

Dne 19. března 2024 jsme oslavili světový den Sociální práce. Má však běžná populace povědomí o tom, co vlastně sociální práce obnáší? Česká asociace paraplegiků – CZEPA poskytuje jako jednu ze svých služeb i Odborné sociální poradenství. Poradenství poskytují odborně vzdělané pracovnice s mnohaletými zkušenostmi ve složení Zdeňka Faltýnková (specialistka na spinální problematiku) a sociální pracovnice Hana Sixtová a Monika Kupková. Pojďme tedy nakouknout pod pokličku naší práce…

V poradenství každý den řešíme krize druhých… Těch, kteří se ocitli v obtížné situaci a nevědí, jak dál. Každému klientovi se snažíme věnovat individuálně, vyslechneme, hledáme s ním nejvhodnější řešení jeho situace. Obrací se na nás jak klienti, kteří jsou krátce po změně zdravotního stavu, tak klienti, kteří jsou po změně zdravotního stavu déle. Oslovují nás však i pečující osoby, rodinní příslušníci a někdy i naši kolegové a odborníci (např. lékaři a terapeuti spinálních pacientů). Problematika osob se zdravotním postižením je specifická svým propojením sociálních i zdravotních témat, které jsou jak spojené nádoby.

A co vám tedy odborné poradenství CZEPA může nabídnout? 

 • Informace a orientaci v řešené sociální problematice (kde se – co – jak řeší, možnosti podpory)
 • Podporu při sepisování žádostí, námitek, odvolání, správních žalob, stížností, formulářů, podpůrných stanovisek...
 • Pomoc při vyhledávání potřebných služeb, organizací, institucí (např. dohledávání poskytovatelů sociálních služeb v místě bydliště klienta)
 • Pomoc při řešení zdravotních komplikací (dekubity a jiné), výběru vhodných pomůcek (např. invalidní vozík, podsedáky)
 • Pomoc s řešením bezbariérových úprav
 • Pomoc v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, aktivit volnočasu
 • Pomoc při řešení finančního zajištění, nadační podpora
 • Komplexní podporu rodiny s členem se zdravotním postižením (provádění systémem zdravotní a sociální péče, edukace v potřebném zajištění sociálními dávkami, finanční situace rodiny, nastavení a oslovení podpůrných služeb, udržitelnost zdravého klima rodiny)
 • Podporu člověka v krizi, psychosociální podporu
 • Edukaci (vysíláme webináře, natáčíme videa a vydáváme informační letáky a publikace …)
 • Obhajoba práv našich klientů (připomínkování legislativy)

Příklady z praxe

 • V rámci konzultace na nás obrací klient, který nemá dostatek financí na nákup kompenzační pomůcky (např. přídavný elektropohon), na bezbariérové úpravy, osobní asistenci, doplatek mechanického, elektrického invalidního vozíku – klientovi zmapujeme nadace, které by ho mohly finančně podpořit; v případě potřeby sepíšeme s klientem nadační žádosti.
 • V rámci konzultace se na nás obrací klient, kterému byl v rámci přeposouzení snížen příspěvek na péči, invalidní důchod – zmapujeme situaci klienta, nastudujeme dokumenty související s rozhodnutím o snížení (rozhodnutí, sociální šetření, zdravotní posudek lékařské posudkové služby, zdravotní zprávy….), klienta informujeme o jeho možnostech, podpoříme v rámci edukace či sepsání odvolání, námitky.
 • V rámci konzultace se na nás obrací klient, který se po propuštění z rehabilitačního ústavu nemá kam vrátit (nemá upravené bydlení, současné bydlení je zcela nevyhovující) – zmapujeme možnosti v městě trvalého pobytu klienta, nabídneme další alternativy – např. startovací bydlení, chráněné bydlení, jiné pobytové sociální služby. Podpoříme klienta při podání žádosti o bezbariérové bydlení.
 • V rámci konzultace se na nás obrací rodina člověka s ochrnutím. Ta se připravuje na jeho návrat z hospitalizace domů. Je třeba připravit bezbariérové prostředí, provést rekonstrukci. Tým odborných pracovníků služby pomáhá konzultovat technicky možná řešení s ohledem na konkrétní bytový prostor a individuální potřeby daného člověka s postižením; sociální pracovnice s rodinou řeší finanční náročnost úprav, možnost státního příspěvku či nadační podpory.
 • Klient se zdravotním postižením, vozíčkář, dlouhodobě řeší závažné, život ohrožující zdravotní komplikace. V rámci konzultace nás žádá o podporu a pomoc. Specialistka na spinální problematiku doporučí a zprostředkuje vhodné pracoviště zdravotní péče, současně s klientem individuálně řeší vhodné zdravotní a kompenzační pomůcky a úpravu nastavení péče, aby se předešlo zhoršování zdravotního stavu a nastavily se vhodné podmínky pro vyléčení (např. dekubity, úprava vozíku a sedáku, úprava péče v oblasti sebeobsluhy, odlehčení a vhodný léčebný postup, péče na odborném pracovišti).

Další oblasti naší péče

Naše práce však není jen o poskytování informací a pomoci, ale také o naslouchání a podpoře po stránce emocionální (někdy stačí, aby ten druhý prostě jen poslouchal …).

Starosti, zkušenosti, podněty, nedokonalosti systému …, které s klienty dennodenně řešíme, se snažíme pozitivně posouvat na poli legislativním.

Aby sociální pracovník mohl poskytovat aktuální informace, je třeba neustálého sebevzdělávání, sledování změn zákonů a rozšiřování portfolia svých znalostí. V orientaci v problematice se do služby hodí stabilní pracovníci s dlouholetými zkušenostmi; jejich pomoc je nejen odborná, ale i časově efektivní. Pro klienta je výhodou, když se opakovaně ozve do služby, kde jen „naváže“ na předchozí konzultace.

Sociální pracovníci a další odborníci poskytující služby v sociální oblasti jsou neocenitelnou součástí naší společnosti a jejich práce má obrovský dopad na životy lidí, kteří se ocitli v těžké situaci. Takže pokud se ocitnete v obtížné situaci nebo jen potřebujete poradit, něco vysvětlit, neváhejte vyhledat naše Odborné sociální poradenství. Jsme tu pro Vás a naším posláním je pomoci Vám najít cestu, pokud je to v našich možnostech.

Děkujeme za vaše milé ocenění našich služeb. Citujeme z odpovědí dotazníku spokojenosti se službou Odborného sociálního poradenství za rok 2023:

 • "Byl jsem velmi spokojen i s rychlostí odpovědi. Nemohl jsem potřebné informace nikde dohledat, tak jsem se na Vás opět obrátil. A opět jste nezklamali. Díky Vám za to."
 • "Odbornost i přístup paní Sixtové a Faltýnkové jsou naprosto skvělé."
 • "Informace byly velmi užitečné, pomohly mi vyřešit mou situaci. Jsem velmi spokojena s přístupem pí. Kupkové, která se  mi věnovala nejen po telefonu, ale poslala mi e-mailem informace podrobně rozepsané."
 • "Vaše rada se vším byla pro mě k nezaplacení, děkuji."
Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png