Přidej
aktualitu
virtual.jpg
7.7.2021 | Celá ČR | Centrum Paraple o.p.s.

Virtuální realita a její vliv na jedince s poškozením míchy

Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že má virtuální realita (dále jen VR) pozitivní vliv na stav těchto osob - ovlivňuje neuropatické bolesti, stabilitu, svalovou sílu, chůzi, rovnováhu, psychiku, soběstačnost a další. Záleží jen, jakou formu zvolíme a na co úkoly ve VR zaměříme.

V zahraničí jsou mnohem dále než my v ČR - např. v USA v Texasu existuje neurologické zotavovací centrum, které k terapiím s pacienty používá moderní technologie a právě i VR. Rehabilitačních center a systémů/aplikací využívajících VR k terapiím je v zahraničí dost, ale u nás to jaksi ještě moc není.

Aktuálně ve spolupráci s Parapletem vzniká první pokus o rehabilitační hru s názvem HOPPAS - zatím je možnost si vyzkoušet jízdu na kajaku a běžkování. Tedy je využita forma VR, která umožňuje aktivní interakci uživatele ve virtuálním prostředí pomocí speciálních ovladačů. Cílem je zábavnou formou mířit na zvýšení pohybové aktivity, motivaci a adherenci k pohybu u jedinců po poranění míchy.

VR se v zahraničí využívá pro rehabilitační účely u různých diagnóz. U osob po poranění míchy se cílí na aktivaci zrcadlových neuronů v mozku člověka, která se aktivují v momentě samostatného pohybu, ale i při pozorování pohybu druhého člověka či pouze při představě daného pohybového vzorce. Předpokládá se tedy, že aktivní pohyb + sledování správně provedeného pohybu ve virtuální realitě by mohlo podpořit zdravotní stav našich klientů.

Do budoucna: VR jako doplněk rehabilitace pacientů, rehabilitace po konzultaci/první aplikaci VR s fyzioterapeutem a následně možná rehabilitace v domácím prostředí (rozšiřuje možnosti), vyšší zábavnost a motivace než klasická terapie, zábavnou formou zlepšovat kvalitu života pacientů.

Přidej komentář
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png
banner-handy.jpg