Přidej
aktualitu
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
Konference CZEPA úspěšně za námi
18.11.2021 | Hlavní město Praha | redaktorka, VOZEJKOV

Konference CZEPA úspěšně za námi

8. multioborové konference "Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes" se konala v pátek 5. listopadu 2021 za účasti mnoha předních odborníků na spinální problematiku.

Konference plná praktických informací

I letos se Konference CZEPA těšila velké účasti. Přítomných 113 účastníků navštívilo moderní bezbariérový prostor Chvalská stodola od Chvalský zámek a vyslechlo 18 přednášek od předních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních sester, právníků, sociálních pracovníků a zástupců neziskových organizací, kteří se profesně věnují podpoře lidí s poraněním míchy.

Účastníci konferenci si mohli vyslechnout zajímavé příspěvky a seznámit se s kompenzačními pomůckami a navázat kontakty s kolegy z oboru.

Děkujeme všem přednášejícím a zúčastněným za milé setkání a za společné zamyšlení nad problematikou spinálních pacientů v ČR. Těšit se na vás budeme opět za rok! 

Fotografie z konference přinášíme ve fotogalerii. 

Zdroj: www.czepa, foto Tomas Lisy

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png