Přidej
aktualitu
mudr.vladimir-benes
kniha
27.1.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. slaví úctyhodných 99 let

Dnes se prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. dožívá úctyhodných 99 let. Pane profesore, upřímně gratulujeme a děkujeme za Vaši celoživotní odbornou činnost.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (*1921) patří mezi zakladatele oboru neurochirurgie. Během své profesní dráhy se zajímal o problematiku poranění míchy. Již od 50. let 20. století prosazoval komplexní multidisciplinární péči o spinální pacienty jako základní prevenci druhotných zdravotních komplikací. Výrazně se tak snižovala úmrtnost pacientů s míšním poškozením. V roce 1961 publikoval knihu "Poranění míchy", která byla vydána i v zahraničí. 
  
"Řeknu-li, že moje životní odborné téma spadlo z nebe, je to poněkud nadnesené, lež zcela výstižné. Letecký instruktor přivezený na naše oddělení začátkem padesátých let spadl s trofejním letadlem.  ... Pak shodou okolností přišla další poranění se známkami úplného přerušení míchy. I u nich vznikly proleženiny na obvyklých místech, ale ty se nehojily přes všechnu naši péči. ... Neumírali na zranění, ale na následné komplikace: na proleženiny a močové infekce. Mortalita poranění míchy se podle některých odhadovala na 80%. Kdyby nebylo proleženin a močových infekcí, zranění neměli proč umírat."... "Objednal jsem jemná prostěradla s chloupkem, sestry nesměly na podložce nechat varhánky...Vyrobil jsem vždy pro každého zraněného oboustranné, vypodložené, sádrové lůžko a v něm nemocného po jedné až dvou hodinách otáčel. Potvrdilo se, že nejdůležitější je pravidelná změna polohy. Léčení močových infekcí bylo neúčinné, nejlepší bylo pravidelné, sterilní cévkování. Dnes, kdy svoje "objevy" popisuji, stydím se a považuji je za směšné. Jsou přeci tak samozřejmé, znají je všichni lékaři, ale i sami pacienti. Jenže před šedesáti léty to byla u nás revoluce!" (citace z knihy V. Beneše "Mozek nad mozkem", vydala Grada Publishing, a.s. 2016)
 
Zdroje: text: Hana Sixtová, foto: https://www.pametnaroda.cz
Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg