Přidej
aktualitu
plug-4805989_1280.jpg
10.6.2024 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Statut ohroženého zákazníka vůči dodavatelům elektrické energie

Informace pro ty, kteří jsou životně závislí na zdravotnických prostředcích, napájených elektrickou energií.

Statut ohroženého zákazníka na základě Nařízení vlády č. 139/2024 Sb. může získat ten, kdo užívá zdravotnické prostředky:

  • pro domácí plicní ventilaci či oxygenoterapii
  • antidekubitní vzduchové matrace
  • pro léčbu spánkové apnoe
  • pro domácí hemodialyzační léčbu
  • pro domácí tracheostomickou péči.

Statut ohroženého zákazníka má poskytnout ochranu v situaci, kdy dodavatel elektrické energie přeruší její dodávku. Pro zákazníky s uznaným statutem dodavatel musí energii pro provoz životně důležitých zdravotnických prostředků zajistit.

Tato zvláštní ochrana vstupuje v platnost od 1. července 2024. Žadatel musí dodat potvrzení lékaře na předepsaném formuláři.

 

Zdroj informace: NRZP - Informace č. 49 - 2024
Zdroj foto: Image by Gundula Vogel from Pixabay

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg