Přidej
aktualitu
Labolatoř zdravého sezení
18.11.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Světový den dekubitů

Světový den proti dekubitům, který vyhlašuje Evropský poradní panel pro boj s dekubity – EPUAP, letos připadá na 21. listopadu. Proleženiny jsou jednou z největších výzev v oblasti péče o pacienty, kterým dnes zdravotní péče čelí. Přes veškerou osvětu a možnost prevence počet případů neklesá. Na co je třeba si dát pozor? Jak vám může Česká asociace paraplegiků - CZEPA pomoci?

Proleženiny jsou lokalizovaným poškozením kůže, nebo podkladové tkáně, ke kterému dochází v důsledku dlouhodobého tlaku nebo tření. Nejběžnějšími místy výskytu jsou: křížová kost, paty a boky. Postižení jiných míst ale není nijak vyloučeno. Dekubity jsou ohroženy osoby s citlivou pokožkou, lidé s omezenou hybností, předčasně narozená miminka, senioři, chronicky nebo dlouhodobě nemocní, plegici i paraplegici a mnozí další.

 

Jak poznám dekubit?

 

Fáze 1. 

Oblast vypadá červeně a na dotek je teplá. Osoba, která neztratila cit, si také může stěžovat, že místo hoří, bolí nebo svědí.

Fáze 2. 

Oblast vypadá více poškozená a může se objevit bolest nebo puchýř.

Fáze 3.

Oblast má kráterovitý vzhled v důsledku poškození pod povrchem kůže.

Fáze 4. 

Oblast je vážně poškozena a je přítomna velká rána. Mohou být destabilizovány svaly, šlachy, kosti a klouby. Infekce je v této fázi významným rizikem.


Nejdůležitější je prevence

Jak předcházet tomuto závažnému onemocnění, které pacienta ohrožuje i na životě? Nejdůležitější je prevence. Rizikovým se již neukazuje pobyt ve specializovaném zdravotnickém zařízení ihned po úrazu. Zaměstnanci jsou o problematice dekubitů poměrně dobře informováni a vědí, jak jim předcházet. Problém může nastat při návratu do domácího prostředí. Plegici nebo paraplegici najednou nedostatečně nebo špatně polohují, nepoužívají antidekubitní matraci, nechrání své sedací partie při přesunech, nebo nedodržují pravidla správného sezení.

 

Pomůžeme vám v naší Laboratoři zdravého sezení

Člověk s poškozením míchy na vozíku může trávit až dvě třetiny dne. Jde o obrovské penzum času, kdy je téměř trvale vyvíjen tlak na sedací partie a kostrč. Správné a bezpečné sezení je v tuto chvíli nutností. Vhodně nastavený vozík a správně vybraný typ sedáku vám může zachránit život. Správné postavení těla dokáže pozitivně podpořit veškeré fyziologické funkce a zčásti eliminovat některá negativa trvalého sezení. Česká asociace paraplegiků --  CZEPA také participuje na vývoji nových produktů, přesně reflektujících individuální potřeby našich klientů. Za tímto účelem se v pátek konal další workshop Klinické zájmové skupiny fyzioterapeutů a ergoterapeutů.

Jak víte z našich mediálních kanálů, prováděli jsme také výzkum této problematiky. Překvapilo nás, že většina lidí stále neví, na koho se obrátit. Navíc velká část osob se závažným dekubitem hledá adekvátní péči, jak na úrovni hospitalizační, tak ambulantní velice dlouho. Než péči naleznou, zhorší se jejich zdravotní stav ve všech ohledech, i psychických. Proto opět apelujeme, dbejte na prevenci a v případě pochybností se na nás neváhejte obrátit, například prostřednictvím naší poradny. Nabízíme aktivní poradenství ohledně sezení i výběru vhodného sedáku a vozíku. Jakékoli podceňování se nemusí vyplatit, jak názorně ukázala 13. komnata Zdeňka Šafránka.

 

Video:

 

Zdroje: linet.com, tvs.org.,epuap.org ,hopkinsmedicine.org, youtube.com , ČT, health.harvard.edu

Foto: CZEPA, wikihow.com, ileanaargentin.it

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg