Přidej
aktualitu
sci-day-big.jpg
31.8.2022 | redakce VOZEJKOV

Tisková zpráva CZEPA ke Dni poranění míchy

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. se opět připojuje k mezinárodnímu Dni poranění míchy, který letos, tedy 5. 9. 2022, připadá na 25. výročí od smrti Matky Terezy. Tiskovou zprávu CZEPA pro potřeby Vozejkova krátíme. Odkaz na celou zprávu naleznete na konci článku.

K tomuto dni sděluje ředitelka CZEPA Alena Jančíková následující poznání: „Tento den se nabízí k rekapitulaci toho, co poranění míchy obnáší a jak v roce 2022 spinální pacienti žijí. Před 70 lety poranění míchy znamenalo smrt, dnes vozíčkáři mohou pracovat, sportovat, ale i rodit děti.“

(...)

Již v polovině 20. století profesor MUDr. Vladimír Beneš nejstarší zjistil, že příčinou smrti po úrazech míchy nebývá samotné poranění míchy, ale přináležející zdravotní komplikace – a to především uroinfekce a proleženiny. V dnešní době se spinální pacienti jednak katetrizují, jednak existují různé možnosti vyprazdňování moči a stolice. Z hlediska urologického jsou čeští pacienti velmi dobře ošetřeni: pojišťovny hradí průměrně 7 cévek na den, což odpovídá vyměšování zdravého jedince.

Spinální specialistka CZEPA Zdeňka Faltýnková ale připomíná, že proleženiny dodnes nejsou komplexně řešeny: „Dekubity neboli proleženiny jsou stále velké téma. S dekubitem má zkušenosti každý druhý člověk na vozíku bez rozdílu věku. V případě, že má vozíčkář dekubit, je vyřazen na několik měsíců z běžného života a bojuje o holý život. Známe sice mnoho léčebných variant hojení, avšak i přesto projde ročně kolem sta lidí plastickou chirurgií, která jim doslova zachrání život. CZEPA proto jedná v zájmu spinálních klientů s Ministerstvem zdravotnictví ČR, aby byla zřízena dodnes u nás chybějící dekubitární jednotka. Ta by měla profesionálně a včas ošetřovat pacienty s dekubitem, aby si nemuseli laicky hojit ránu doma a čekat na nejhorší.“

Dalším tématem hluboce souvisejícím s Dnem poranění míchy je bezbariérovost. K tomu, aby mohl vozíčkář žít plnohodnotně, potřebuje bezbariérové prostředí nejen doma, ale také ve veřejném prostoru. Tzv. „bezbariérová vyhláška“ existuje od roku 1994 (novelizována v roce 2009), avšak dodnes není řádně dodržována. Setkáváme se neustále nejen s nedostatkem toalet pro handicapované, ale i s jinými absurdními řešeními bezbariérovosti. CZEPA proto iniciovala jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, aby novela stavebního zákona striktně dodržovala pravidla bezbariérovosti.

(...)

Odkaz na tiskovou zprávu (v článku krácena): https://czepa.cz/blog/2022/08/30/czepa-si-pripomene-mezinarodni-den-poraneni-michy/

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png